نام اصلی: Full body workout with Carrie Rezabek
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.purebarre.com
تمرینات پایه و استقامتی برای بانوان – مربی کری رزابک

نام اصلی: Full body workout with Carrie Rezabek
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.purebarre.com
تمرینات پایه و استقامتی برای بانوان – مربی کری رزابک