نام اصلی: Masters Of Stone V
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2001
کمپانی سازنده: www.rockandice.com
تمرینات صخره نوردی 5

نام اصلی: Masters Of Stone V
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2001
کمپانی سازنده: www.rockandice.com
تمرینات صخره نوردی 5

دین پاتر، ۲۶ ساله، چون فانوس استیلن انسانی، دیوارهای “ناپذیر” را به آتش می‌کشد. با بدنی از کابل فولاد و چشمان گرگ شکاری، این متخصص امداد کوهستانی بدون کفش، با شوخ‌زبانی خود و احترام عمیق به افراد معلول، دستاوردهای خود را با یک طنز خودمنتقدانه و احترام به افراد معلول در نظر می‌گیرد. زمانی که به اقدام می‌پردازد، قدرت خام، شدت عاطفی و تعهد مرگبار پاتر، دنیایی هولناک را در لبه‌های خارجی از توانایی انسان نمایان می‌سازد. استف دیویس زیبا، باهوش و بیش از حد جسور است… با صعود تنهایی ۵.۱۲ و ۵.۱۱+ بر صخره‌های شنی قرمز بیابانی. پاتر و دیویس یکدیگر را به ارتفاعات مفرح دیوانگی ترغیب می‌کنند. در حالی که ماجراجویی نهایی و فاتح دن اوسمان باید دیده شود تا باور شود. آویزان شدن با انگشتان ۳۰۰۰ فوت از زمین بدون طناب یا تجهیزات ایمنی، روی یک نوار نایلون یک اینچی در یک دره به عرض ۱۲۰ فوتی، با خنده و خشم از صخره‌ها پرت شدن، پاتر و دوستانش یک سطح کاملاً جدید از اقدامات کوهنوردی ارائه می‌دهند، با یک موسیقی با کیفیت بالا و ادرنالین‌زا به مهمانی می‌پیوندند. این شامل: تنها صعود سریع ال کاپیتان، بولدرینگ بالا، فردانه فرازها، صعود بی‌طناب رکورد جهانی، زمین‌لغزش رکورد جهانی، پریدن از صخره‌ها با خنده و خشم و غیره است. با حضور: دین پاتر، استف دیویس، اسکات بورک، ویل اوکس و دیو بارلیا به همراه: مارک ولمن، هیو هر، اریک واینهایمایر، افتخاری ویژه به دن اوسمان و غیره. بیشتر از هر ورزش دیگری، کوهنوردی صخره‌ای به طور مداوم قوانین خود را بازتعریف کرده و حدود خود را بازنشانی می‌کند. “ناپذیر” دیروقت دیروقت “امروز” می‌شود، زیرا پیشرفت‌ها در آموزش، تجهیزات، کنترل ذهنی و جسمی ترکیب می‌شوند تا زمینه‌های جدیدی را شکافته و باز کنند. هر چند سال یک قسمت جدید از سری مسترز آف استون این پیشرفت‌ها را با ترکیب خوشمزه‌ای از موسیقی، شخصیت، توضیحات و، به ویژه، اقدامات بصری به تصویر می‌کشد.


Orginal Description:


26 year old Dean Potter is a human acetylene torch, burning down the walls of the “impossible”. With his steel cable physique and the eyes of a hunting wolf, this barefoot mountain rescue specialist keeps his exploits in perspective with self-deprecating humor and a deep respect for the disabled. When he moves into action, Potter’s raw power, emotional intensity and deadly commitment reveal a terrifying world at the outer edges of human ability. Steph Davis is beautiful, brilliant and insanely bold…free-soloing 5.12 and 5.11+ on red desert sandstone. Potter and Davis inspire each other to increasing heights of madness. While Dan Osman’s fatal final adventure must be seen to be believed. Hanging by fingertips 3000 feet off the ground with no rope or safety gear, tip-toeing a one-inch strip of nylon across a 120 foot-wide chasm, leaping off cliffs with laughter and fury, Potter and his friends deliver a whole new level of climbing action, set to a high-quality, adrenaline-pounding soundtrack featuring Metallica. Featuring: Speed-Soloing El Capitan, High-Ball Bouldering, Female Freesoloing, Blind Crack Climbing, World Record Slacklining, World Record Rope Freefalling, Arctic BASE Jumping and more. Starring: Dean Potter, Steph Davis, Scott Burk, Will Oxx and Dave Barlia PLUS: Mark Wellman, Hugh Herr, Eric Weihenmayer, a special tribute to Dan Osman and more. More than any other sport, rock climbing continually redefines its rules and resets it s limits. Yesterday’s “impossible” becomes today’s warm-up, as advances in training, equipment, mental and physical control combine to break new ground. Every few years the MASTERS OF STONE series delivers a new episode that captures these breaththroughs in a tasty mix of music, character, commentary and, above all, visual actions.