نگاهی به مرکز استعداد یابی و توسعه ورزش قهرمانی شنا

ورزش در دنیای امروز علاوه بر بودن یک صنعت دارای اهمیت و ارزشهایی بسیار فراتر از این موضع است حال باید به این نکته توجه کرد که ورزش دارای دو بعد همگانی و قهرمانی می باشد و در بسیاری از کشورهای موفق و صاحب نام در عرصه ورزش جهان سرمایه گذاری در ورزش همواره  از ورزشهای انفرادی با اولویت ورزشهای پایه و مادر انجام شده است ، که این سرمایه گذاری در هر دو بعد همگانی و قهرمانی انجام می شود . متاسفانه در ورزش ایران از همان  روز اول در رشته های پایه و مادر به ویژه شنا ، سرمایه گذاری با هدف توسعه در هیچ یک از ابعاد این رشته مفرح (همگانی ،قهرمانی ) نبوده است . حال اگر بخواهیم فقط به بعد قهرمانی در این رشته بپردازیم مانند تمام رشته های ورزشی ، ابتدایی ترین نکات ، بحث کشف استعداد ، تربیت و پرورش استعدادها و در مرحله آخر بهره برداری از این نخبگان و استعدادهای پرورش یافته می باشد . اما برای طی کردن همین پروسه احتیاج به سرمایه گذاری و داشتن امکاناتی بسیار فراتر از امکانات قلیل شنا ایران است . پس از راه اندازی مدرسه شنای آزادی در سال 1384 و بعد از واگذاری استخر شهید کشوری به فدراسیون شنا در سال 1385 ، مرکز استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی فدراسیون شنا در استخر شهید کشوری تاسیس شد ، مرکزی که طی سالهای 75 الی 79 و82 الی 83 نیز تحت عنوان آکادمی و مدرسه شنا زیر نظر فدراسیون شنا فعالیت می کرد و یقیناً بسیاری از جوانان پر امید شنای ایران حاصل فعالیت همین پایگاه و سایر پایگاه استعدادیابی فدراسیون در نقاط محدود دیگر کشور می باشند .

محمد هادی بیداریان مدیر استخر شهید کشوری در مورد در اختیار گرفتن این استخر توسط فدراسیون شنا می گوید : فدراسیون شنا در یک مزایده و در شرایطی یکسان نسبت به تمامی رقبا این استخر را از شرکت تجهیز به مدت یک سال اجاره کرده است وی در مورد اقدامات انجام شده توسط فدراسیون می افزاید : با هماهنگی شرکت تجهیز  بسیاری از امکانات درونی استخر مانند بازسازی رخت کن ها ، هوا سازها و … تجهیز و نوسازی شده و بخش عمده ای از کاستیهای درون استخر به طور کامل بر طرف شده است . وی ابراز امیدواری می کند با همکاری و مساعدت شرکت تجهیز در آینده نسبت به دیگر امکانات استخر که احتیاج به نوسازی و بهبود کیفیت دارد از جمله تاسیسات فنی اقدامات لازم انجام شود بیداریان در مورد بحث درآمد زدایی استخر ضمن بیان این مطلب که ما در روز سانس های محدودی را به بلیط فروشی اختصاص داده ایم می افزاید : با توجه به تمرین ملی پوشان بانوان و آقایان و همچنین مدرسه شنا دختران و پسران در سانس های مختلف عملاً استفاده اصلی فدراسیون از استخر در جهت بسط و گسترش این رشته است ما حتی در برخی سانس های صبح پذیرای دانشجویان رشته تربیت بدنی هستم و در سانس های تفریحی نیز به بسیاری از ارگانها مانند بسیج و نیروی انتظامات و بنیاد شهید و … بلیط های تخفیف دار و یا به صورت رایگان ارائه می دهیم .

 بهزاد مهدی خبازیان مدیر فنی مدرسه شنای کشور در مورد وضعیت فعلی این مدرسه این چنین می گوید : وضعیت کنونی مدرسه شنا به طور کلی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد . ما شناگران را ابتدا از لحاظ فنی به چند گروه تقسیم کرده ایم و برای  هر گروه یک یا دو مربی خاص به فعالیت در مورد تمرین این شناگران می پردازند .

سرمربی تیم ملی شنای ایران از مشکلات موجود نیز سخن به میان می آورد . وی استقبال عمومی از مدرسه شنا را خوب ارزیابی می کند و می افزاید : به نظر می رسد با توجه به فصل زمستان و زمان امتحانات دانش آموزان تعداد مراجعین کمتر از آنچه که به نظر می رسید بود ، خبازیان اضافه می کند : مدرسه شنای شهید کشوری از کودکانی که شنا بلد نیستند نیز استقبال می کند و ما اینجا در مدرسه شنا کم عمق ترین قسمت استخر را برای همین کودکان در نظر گرفته ایم ، خبازیان استخر کشوری را پایگاهی جا افتاده نزد مردم می داند و به این نکته تاکید می کند  که متاسفانه در دوران گذشته بعد از قرار گرفتن استخر به بخش خصوصی و
ناکارآمدی این بخش در امر آموزش ذهنیت بسیاری از والدین را نسبت به این مدرسه تغییر داده است به هر حال در حال حاضر ما پذیرای تمامی کودکان و نوجوانان مشتاق شنا هستیم و استخر  شهید کشوری هر دو بخش بانوان و آقایان ظرفیت بسیار بیشتری در جهت آموزش رشته شنا و همچنین مقوله قهرمان پروری دارد . ملی پوش اسبق شنای ایران در ادامه مهم ترین مشکل مدرسه شنای کشوری را عدم همکاری آموزش و پرورش می داند و می افزاید ما بارها از طریق فدراسیون مکاتبات متعددی را با آموزش و پرورش شهر تهران انجام داده ایم اما متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم مطمئن باشید همکاری آموزش و پرورش در این مورد یکی از سریع  ترین و بهترین راهها برای کشف استعداد های شنا است . محمد حسین اقبالی مدیر مدرسه شنای پسران در استخر شهید کشوری با توجه به حضور شنا گران در سطح های مختلف فنی و سنی معتقد است در وضعیت فعلی بسیاری از شناگران مستعد و کنونی آن مدرسه  در سال های آتی بازدهی خود را نشان خواهند داد و از شاگردان این مدرسه بیشتر خواهیم شنید . وی در ادامه ابراز امیدواری می کند با مساعدت و کمک مسئولین تربیت بدنی آموزش و پرورش مناطق یک و سه شاهد استقبال بسیار بیشتری از طرف عموم مردم و دانش آموزان این مناطق باشیم .

نشریه رسمی فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران