()

زانوی شناگران قورباغه رو

مقاله ای که در ذیل از نظرتان خواهد گذشت، ترجمه مقاله دکتر فرهاد مرادی شهیر- رئیس کمیته پزشکی فدراسیون شنای ایران است که ژانویه 2007 در مجله فینا به چاپ رسیده است.

مقدمه :

برای اغلب کسانی که به دردهای زانومبتلا هستند توسط دوستان و آشنایان استفاده از استخر و شنا در آب توصیه می گردد و از طرفی شنای قورباغه به خاطر آموختن راحت و نفسگیری آسان به طور وسیعی مورد توجه عموم قرار دارد. بنابراین بررسی این نکته که شنای قورباغه می تواند عامل ایجاد انواعی از دردهای زانو باشد خالی از لطف نیست.

درد زانو شناگران

تعریف:

اگرچه دردهای زانو در شناگران قورباغه علل مختلفی دارد اما زانوی شناگران قورباغه رو معمولا به دردهای مزمن ناحیه مدیال- نزدیک به خط وسط بدن- زانو در این ورزشکاران اطلاق می گردد(1،2، 9)

شیوع:

شایعترین ضایعه زانو در شناگران زانوی شناگران قورباغه رو محسوب می گردد. شیوع آن در همه شناگران به طور کلی 52 ذکر شده که در شناگران قورباغه رو و واترپلوئیست ها شایعتر است (5) اما برخی منابع، شیوع کلی آنرا تا 84 در همه شناگران و 37 در شناگران قورباغه رو دانسته اند (21) از لحاظ بروز آسیب در قورباغه روها، برای 68 حداقل یکبار رخ داده و 2/74 حداقل هفته ای یک بار اتفاق می افتد(11)

عوامل مستعد کننده و زمینه ساز :

سن بالا، سابقه طولانی شنای رقابتی، مسافت های طولانی تمرین و کوتاه بودن مسافت گرم کردن می توانند زمینه ساز بروز این آسیب باشند (11 و 21) همچنین عدم تقارن و توازن در قدرت و انعطاف پذیری دور کننده ها _ ابدوکتورها) و نزدیک کننده ها ( ادوکتورها) ی مفصل هیپ- محل اتصال ران و لگن- نیز می تواند یکی از عوامل مستعد کننده برای این آسیب محسوب گردد (2)

علل و مکانیسم بروز آسیب:

علل درد زانو در شناگران به طور کلی عبارتند از :

1-کوندرو مالاسی و درد کشگکی رانی به خاطر پای پروانه یا فشار به زانو در هنگام برگشت از لبه استخر( مثل برگشت سالتو)

2-درد در سطح داخلی ( مدیال) کشگک:

الف- در اثر غلط تکنیکی در پا زدن شنای قورباغه:

 1. در هنگام خم کردن مفاصل هیپ و زانو، هر دو اندام تحتانی خیلی از هم دور شده باشند ( هیپر ابدوکسیون مفاصل هیپ)
 2. افزایش فلکسیون (خم شدن) مفصل هیپ در فاز ریکاوری یا بازگشت به حالت اولیه در پا زدن.
 3. هنگام خم شدن ( فلکسیون) هیپ و زانو، مچ پا دورسی فلکسیون و ساق پا روتاسیون خارجی داشته باشند.
 4. وقتی که فاز فشار در پای قورباغه تمام می شود، هر دو مفصل هیپ در ابدوکسیون باشند.
 5. در انتهای پا زدن هر دو پا به طرف هم جمع نشوند.

ب- ممکن است به خاطر مشکلات آناتومیک کشگک به سمت خارج ( لترال) زانورانده شود و درد کشگکی رانی بوجود آید.

3- کشیدگی sprain  لیگامان جانبی داخلی MCL :

الف- ممکن است رتینا کولوم داخلی و تاندون گراسیلیس ( عضله راست داخلی) نیز درگیر باشند.

ب- گاهی به خاطر استعمال مفرط overuse  و مکرر زانواتفاق می افتد.

ج- برخی اوقات به علت فشار زیاد والگوس در فاز فشار پای قورباغه رخ می دهد. معمولا افراد علامت دار، ایراد تکنیکی در پا زدن قورباغه دارند:

 1. در فاز ریکاوری ( برگشت به حالت اولیه) در حالیکه مفاصل زانو و هیپ خم می شوند، ساق پاها از هم دور شده و در ابدوکسیون باشند.
 2. در حالیکه ساق پاها از هم دور هستند زانوها به طور کامل راست شوند.
 3. برای پایان دادن به مراحل پا زدن پاها به طرف هم کشیده شوند.

که نتیجه آن وارد شدن فشار مضاعف والگوس بر روی زانو خواهد بود.

 1. سندرم چین سینوویال داخلی: در این عارضه ضخیم شدن یک یا چند چین Plica از سینوویوم در سمت داخلی ( مدیال) باعث بروز علائم می گردد.
 2. تاندونیت و بورسیت پنجه غازی pes anserine  این بورس در زیر محل اتصال تاندون مشترک عضلات سارتوریوس ( خیاطه)، گراسیلیس ( راست داخلی) و سمی تندینوزوس به توبر کل استخوان تیبیا ( درشت نی) قرار دارد.
 3. تاندونیت پاتلار
 4. آسیب های آپوفیزیال مثل بیماری اسگود سلاتر و بیماری سیندینگ لارسن جانسن
 5. استئوکندریت دیسکان
 6. منیسک خارجی دیسکوئید

10-تاندونیت ایلئوتیبیال باند

11-نیمه در رفتگی خارجی کشگک (5)

علائم و تشخیص :

بیشترین محل درد در زانوی شناگران قورباغه رو قسمت داخلی ( مدیال) زانو بوده ولی محل اصلی درد در افراد مختلف متفاوت بوده است (21) دردی که در این شناگران مشاهده می گردد بر اساس پاتولوژی می تواند در قسمت های زیر باشد:

 1. درد ناشی از کشیدگی و آسیب MCL در طول این لیگامان
 2. درد در سطح کشگک که بیشتر در سمت مدیال دیده می شود.
 3. درد در سطح مفصلی در سمت مدیال (01 )
 4. در بورسیت پنجه غازی درد در سمت مدیال درست زیر مفصل وجود دارد که با خم و راست کردن زانو بوجود می آید و آن نقطه در لمس حساس و دردناک است(9)
 5. در صورت ضخیم شدن چین سینوویال که در 74 مورد رخ می دهد، حساسیت در لمس وجود داشته و دردی مشابه با درد هنگام پا زدن ایجاد می کند (11)

درد یا باز شدن غیر طبیعی مفصل در زمان آزمایش استرس والگوس می تواند علامتی از آسیب لیگامان جانبی داخلی باشد که البته شل شدن لیگامان مذکور را نشان نمی دهد. سایر آزمایش های مربوط به زانو طبیعی هستند (2)

درمان :

درد زانو در شناگران خیلی راحت تر از درد شانه قابل کنترل است(1) روشهای درمانی موسوم عبارتند از :

 1. استفاده از یخ ( به مدت 20 الی 30 دقیقه هر 3 یا 4 ساعت برای 2 تا 3 روز ) (5 ، 9 ، 11)
 2. بستن بانداژ کشی برای جلوگیری یا کاهش تورم( 6 ، 5 ، 9)
 3. کاهش مسافت شنای قورباغه : استراحت نسبی برای کم کردن فشار والگوس بر روی زانو، تا زمانی که تورم حاد تحت کنترل درآید توصیه می شود.
 4. تغییر تکنیک پازدن در شنای قورباغه به این صورت که زانو فقط تا پهنای هیپ باز شود تا میزان استرس والگوس به زانو کاهش یابد(7 ،11)
 5. مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی(1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11 ،21)
 6. تزریق کورتون در داخل بورس ملتهب (9)
 7. تمرینات کششی و قدرتی اندام تحتانی ( 5، 9 ، 10 ،11)
 8. بالا نگه داشتن موضع، برنامه ماساژ عمقی و گرم کردن با پک هیدروکولاتور قبل از تمرین گاهی مفید است(01)

بازگشت شناگر به صحنه ورزش:

بازگشت ورزشکار به تمرین وقتی صورت می گیرد که:

 1. خم و راست کردن زانوی آسیب دیده بدون درد باشد.
 2. زانوی آسیب دیده متورم یا حساس به لمس نباشد.
 3. فرد بتواند بروی زانوی آسیب دیده، بدون درد فرود آید.
 4. شناگر پای قورباغه را بدون درد اجرا کند (9)

در برنامه بازگشت به تمرین در ابتدا باید دقت کرد که مسافت گرم کردن مناسب باشد و شنای قورباغه به صورت مختلط با سایر شناها cross training  انجام شده و مسافت شنا به طور تدریجی افزایش یابد(2)

درد زانو شناگران قوباغه رو درد زانو شناگران قوباغه رو

پیشگیری :

برای پیشگیری از این آسیب باید مسافت گرم کردن به اندازه کافی طولانی باشد( مثلا مسافت دوهزار یارد گرم کردن برای شنای قورباغه ای که شدت بالا دارد) و در ابتدای فصل مسافت شنای تمرینی به تدریج افزایش یابد (1 ، 2 ،1) برای پیشگیری از بورسیت پنجه غازی گرم کردن و کشش عضلات مربوطه ( گراسیلیس، سارتوریوس و سمی تندینوزوس ) توصیه می شود و سطح فعالیت را باید به تدریج بالا برد(9)

منابع و ماخذ :

1.H.Fu,Freddie.A.Stone,David:SPORTS INJURIES.2nd Edition , 2001 by LIPPINCOTT WILLIAMS& WILKINS.

Philadelphia, USA

2- Shamus, Eric. Shamus, Jennifer. Sports Injury prevention and Rehabilitation 1st Edition , 2002 by Mc Graw-Hill.Australia

3-Brukner, peter , khan, karim ,CLINICAL SPORTS MEDICINE.2nd

Edition , 2001 by Mc Graw – Hill. Australia

4-  Huston, Michael:SPORTS INJURIES recognition & management 3 rd Edition , 2001 by Oxford University press. G.B

Mellion , Morris. Et al: TEAM PHYSICIANS HANDBOOK 3rd Edition , 2002 by Hanley & Belfus Inc. philadephia, USA

6- Prentic , William E: Arnheims principles of Athletic Training 11th Edition , 2003 by Mc Graw –Hill USA

7- www. Physsportmed . com

8- www. Medformation. Com

9- www. Sportmed. Buffalo. Edu

10- www. Gsv1.de

11- www. Ncbi. Nlm. Nih. Gov

12- www. Ajsm. Org 

چقدر این مقاله مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید

میانگین رای: / 5. تعداد رای:

تا حالا کسی رای نداده... شما اولین نفر باشید