بوکـــس یا مشـت‌زنی

      یکی از رشته‌های ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

 /></p>
<div style=

یک مسابقه مشت‌زنی حرفه‌ای میان ریکاردو دومینگوئز (چپ) و رافائل اورتیس