از علم تا عمل

تاثیر تکنیک های آرامش بخش بر کارایی ورزش

قبل از یک حرکت سنگین چطور خود را از نظر روانی آماده می کنید؟ آیا به موزیکی با صدای بلند گوش می دهید، یا مثل برخی به صورت خود سیلی می زنید!؟ اگرپاسخ شما به هر یک از این سئوالات مثبت است، تقریبا روش غلطی را انتخاب کرده اید، به این دلیل که کارایی چندانی ندارد.

در عوض شاید بهتر باشد، در یک اتاق تاریک بنشینید و به یک موزیک آرامش بخش گوش دهید!

آرامش ورزش

این شاید متناقض با چیزی است که اغلب افراد تصور می کنند، ولی بر اساس تحقیقی از کالج بریج واتر ( بریج واتر، ویرجینیا) ، ریلکسیشن پیش از بلند کردن وزنه ای سنگین، می تواند به تقویت قدرت منجر شود، در حالی که تکنیک هایی که برای ایجاد انگیختگی بالا استفاده می شوند، اثر مثبتی ندارند.

دانشمندان بریج واتر اثر دو دیدگاه در مورد قدرت پرس سینه بازیکنان فوتبال آمریکایی را بررسی کردند. از ورزشکاران مورد آزمایش، خواسته شد تا بیشترین تعداد تکرار ممکن را با وزنه 100 کیلویی، در سه حالت مختلف اجرا کنند:

–      حالت اول : پس از اجرای یک تکنیک ریلکسیشن پیش رونده؛

–      حالت دوم : پس از یک تکنیک برانگیزاننده؛

–      حالت سوم: بدون هیچ آمادگی قبلی؛

برای تکنیک آرامش بخش پیش رونده ورزشکاران در یک اتاق تاریک و ساکت به پشت می خوابیدند و به موسیقی آرامی گوش می دادند در حالیکه عضلات خود را به صورت ارادی منقبض و رها می کردند.

برای تکنیک انگیزشی، به یک بازی فوتبال خشن نگاه می کردند. دانشمندان دریافتند ورزشکاران پس از استفاده از تکنیک آرامش بخش پیش رونده، توانستند دو تکرار بیشتر اجرا کنند نسبت به زمانی که از تکنیک انگیزشی استفاده می کردند یا وقتی قبل از پرس سینه هیچ عملی انجام نمی دادند.

کاربرد عملی :

برای جابجا کردن وزنه های سنگین تر، از گوش دادن به موسیقی های راک و متال صرف نظر کنید و در عوض موسیقی های آرام تری را انتخاب کنید. همچنین، تکنیک های ریلکسیشن را تجربه کنید. قبل از اینکه به باشگاه بروید، در یک اتاق تاریک دراز بکشید، یک موسیقی آرام انتخاب کنید. ابتدا عضلات ساق پای خود را منقبض کنید، و برای 10 ثانیه انقباض را حفظ کنید.  سپس عضله را رها کنید و 10 ثانیه آرام باشید، بعد همین کار را برای عضلات چهار سر ران انجام دهید، باز هم پس از 10 ثانیه انقباض 100 ثانیه آرامش را تجربه کنید. این روند را برای lrو حتی پیشانی اجرا کنید. پس از اینکه تمام عضلات را به این صورت انقباض و رها کردید، برای دو تا سه دقیقه در آرامش باقی بمانید و تنها روی تنفسی آرام و کنترل شده تمرکز کنید، حالا آماده اید برای یک تمرین اساسی !