جدیدترین یافته ها برای تقویت سطح تستسترون

آمینو اسید دی- آسپارتیک اسید ( که با نام دی- آسپارتات شناخته می شود) در سلول های عصبی، بیضه ها و غده هیپوفیز تولید می شود. وقتی توسط غده هیپوفیز تولید می شود، ترشح هورمون LH را تحریک می کند، این هورمون توسط جریان خون به بیضه ها منتقل می شود و در آنجا تولید تستترون را تحریک می کند. دی اسپارتات تولید شده در بیضه ها هم روی سلول های خاصی که مسئول ترشح تستسترون هستند اثر می گذارد و از این طریق آمینواسید مذکور باعث افزایش سطوح تستسترون و تولید اسپرم می شود. این بطور واضح نتیجه توانایی دی- اسپارتات در تقویت سطوح موادی است که باعث افزایش تولید تستسترون می شوند.

جدیدترین یافته ها برای تقویت سطح تستسترون

پشتوانه علمی:

دانشمندان ایتالیایی ۴۳ مرد را تحت آزمایش قرار دادند و به آنها هر روز صبح به مدت دوازده روز یا سه گرم دی- آسپارتات به همراه ویتامین های ۶-B و ۱۲-B و فولیک اسید داده شد یا ترکیبی که تنها شامل ویتامین های ۱۲-B , 6-B و فولیک اسید بود.

 

 

نتایج:

آنها در ژورنال بیولوژی و تولید مثل سال ۲۰۰۹ گزارش کردند در کسانی که مکمل دی- آسپارتات دریافت کرده بودند، سطوح هورمون LH بیش از ۳۰ درصد و سطوح تستسترون بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

دز مصرف: مقدار مناسب برای مصرف دی- آسپارتیک اسید ۳ گرم در روز گزارش شده که البته هرچند به صورت مجزا کمتر قابل دسترس است، ولی می توانید با مصرف برخی از مکمل های محرک تستسترون جدید، این ترکیب را در اختیار بدن قرار دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *