معرفی دو روش جهت ترکیب مکمل ها

روش قدیمی

زمانی که تمرینات ورزشی را شروع میکنید، نباید در زمینه مصرف مکمل ها تردیدی به خود راه دهید. در اینجا شما را در جریان تجارب تلخی قرار می دهیم که به عدم مصرف مکمل ها مربوط می شود.روش قدیمی ایجاب می کند مکمل ها را به شکل زیر با هم ترکیب و مصرف کنید.پروتئین وی ، مولتی ویتامین/مینرال ، روغن ماهی، کراتین، گلوتامین و آرژنین، تنها مکملی که در این ترکیب جایی ندارد HMB است. اکثر تحقیقات نشان می دهد که HMB روی وزنه بردارهای مبتدی اثر می گذارد اما تاثیر آن روی ورزشکاران مجرب بیشتر است.

ترکیب مکمل ها

بعضی شواهد نشان می دهد هنگامی که HMB  با دوز زیادتری مصرف می شود (5-3گرم صبح ها ، قبل و پس از تمرین و قبل از خواب) اثرات آن بیشتر روی ورزشکاران مجرب تر مشخص می شود. قبل از اینکه HMB را نیز به مجموعه مکمل های مصرفی خود اضافه کنید، توصیه می کنم چند ماه از این روش قدیمی استفاده کنید. در این صورت می توانید به شکل بهتری  راجع به اثر آن قضاوت کنید. ترکیب مکمل ها که بر اساس روش قدیمی شکل می گیرد، به شرح زیر است:

 

 

مکمل                           مقدار مصرف

پروتئین وی                     20 گرم قبل از تمرین

40-20 گرم پس از تمرین

کراتین                                   5-3 گرم قبل و پس از تمرین

آرژنین                          5-3 گرم صبح، قبل از تمرین و قبل از خواب

گلوتامین                        3-2 گرم صبح، قبل و پس از تمرین و قبل از خواب

مولتی ویتامین /مینرال                  1 وعده همراه با صبحانه وشام

روغن ماهی                     ●3-1 گرم همراه با صبحانه وناهار

  • طی چند هفته بعد این رقم را به 5 گرم برسانید.

روش مدرن یا روش سبز

در مورد آن دسته از کسانی که به تازگی تحت برنامه تمرین با وزنه قرار گرفته و می خواهند از مکمل ها استفاده کنند، روش زیر را توصیه می کنیم. این مجموعه HMB را نیز شامل می شود زیرا اثرات زیادی روی ورزشکاران مبتدی باقی می گذارد. در ضمن مولتی ویتامین/ مینرال/ پروتئین وی و آرژنین را نیز شامل میشود.

نکته تعجب آوری که در مورد روش مدرن وجود دارد این است که کراتین را شامل نمی شود زیرا طی 6 ماه اول تمرین دستخوش پیشرفت بسزایی میشوید. فقط زمانی که روند پیشرفت ماهیچه ها کند می شود و خواستار افزایش قدرت وابعاد ماهیچه ها هستید از این مکمل بهره بگیرید. در ضمن گلوتامین هم در روش جدید جایی ندارد زیرا شدت تمرین آنقدر بالا نیست که ماهیچه ها را از وجود این آمینواسید ارزشمند محروم کند. به علاوه نیازی به مصرف روغن ماهی هم ندارید. اگرچه روغن ماهی از مفاصل محافظت کرده، روند درمان آنها را تسریع کرده و از تجربه ماهیچه ها جلوگیری می کند اما در مراحل اولیه لیفت وزنه ها به این مکمل نیاز چندانی ندارید زیرا تمرینات آنقدر سنگین نیست که لزوم مصرف آن را ایجاب کند.

مکمل                           دوز مصرف

پروتئین وی                     20 گرم قبل از تمرین

40-20 گرم پس از تمرین

آرژنین                           5-3 گرم صبح، قبل از تمرین و قبل از خواب

HBM                          3-1 گرم صبح همراه با صبحانه، قبل و پس از تمرین و قبل از خواب

مولتی ویتامین /مینرال         1 دوز همراه با صبحانه وشام

 

اولین ماهنامه تخصصی پرورش اندام سال ششم- شماره 64