کارگاه تکنیکی با : بریسون کی نان

دفاع نشسته در برابر تکنیک گرفتن گردن و ضربه : ذن دوکای/ گوجو- ریو کاراته

کیوشی بریسون کی نان Kyoshi Bryson Keenan   ورزش رزمی خود را در سال 1968 و پس از آن که در مقابل یکی از بچه مدرسه ای های قلدر شکست خورد، آغاز نمود. وی در اواسط دهه 1970 با دوجوی ورزش های رزمی استرالیایی باب جونز Bob Jones آشنا شد وامروزه دارای دان هشتم در سبک ZDK می باشد.

در برابر ستاره های کاراته مانند بروس هایلند Bruce Hyland  و آلن ماردوچ Alen Mardoch قرار گرفت.

دفاع نشسته در برابر تکنیک گرفتن گردن و ضربه : ذن دوکای/ گوجو- ریو کاراته

وی پیش از آغاز فعالیت خود در کیک بوکسینگ سبک تماس کامل و کوشی کی کاراته، قهرمان سابق کاتای ارتش ملی NAS و مدیر NAS بود.

کی نان یک کهنه کار نظامی می باشد زیرا به مدت 22 سال فعالیتش در ارتش به فعالیت های رزمی خود ادامه داد.

وی همچنین معاون مرکز آموزش نیروهای چریکی بود و تاثیری مهم در ایجاد تیم نظامی CQF ( نبرد تن به تن ) داشت و سرپرست شایسته این تیم نیز بود.

او از زمان ترک ADF ( نیروی تدافعی استرالیا) به عنوان مدیر امنیتی و رهبر تیم در مناطق متخاصمی مانند اندونزی، عربستان سعودی، نیجریه و عراق به فعالیت پرداخت و اخیرا به منظور افتتاح مرکز آموزشی خود در ایالت ویکتوریا از مقام خود به عنوان عضو ارشد امنیتی در آسیای جنوب شرقی کناره گرفت.

در حال حاضر هدف وی بازگرداندن ZDF ( ذون دو کای) به ریشه اصلی خود در کاراته گوجو- ریو اوکیناوایی و دست یابی به کاربردهای رزمی کاتاهای گوجو می باشد. در پایان لازم به ذکر است که کی نان شاگرد استاد معروف جهانی ماساجی تایر Masaji Tairal و عضو کوروبی کای Kuroobi Kai ( انجمن کمربند مشکی) دوجوی جودو کان اوکیناوا می باشد که توسط ایچی میازاتو Eiichi Miyazato شاگرد ارشد میاگی چون جون Miyagi Chojun بنیان گذار گوجو- ریو، تاسیس شد.