قانون شوتو

جرالد سه جیوس کاراته کای کیو کوشین کای است و در طول سالها در رقابت های اصلی این سبک سازمان یافته در فرانسه و جاهای دیگر درخشیده است. به این ترتیب او بارها فاتح جام فرانسه بوده و در تورنمنت های مختلف بین المللی رده بندی شده است.

شکستن : این یکی از مهارت های جرالد سرجیوس است. رکورد شخصی او در ضربه مشت 6 تخته است او راکت های بیس بال را با ساق پا شکسته است، اما ترجیح می دهد سنگهای سنگین، سفت و ضخیم را با تیغه دستش بشکند.

 

کیوکوشین

 

چطور کار خود را در شکستن آغاز کرده ای ؟

 

در واقع در کاراته کیوکوشین کای کار ساده تمرین تکنیک پایه همین آماده شدن برای شکستن اجسام است. من شکستن را بعد از کمربند سبز، با راهنمایی استادم در آن زمان، آقای ژاک پلزانس شروع کردم که وی اکنون دارای دان 4 ویک متخصص واقعی شکستن است.

 

بطور عینی ، شکستن چطور اتفاق می افتد؟

 

 

اول باید به جسم عادت کرد تا آن را خوب بشناسیم، در مورد من، وقتی می خواهم سنگی را بشکنم از وزنش، شکلش و تراکمش آگاهی پیدا میکنم. بعد مرکز ثقل آن را می یابم. مرکز ثقل همان جایی است که راحت تر می شکند. سپس در بهترین وضعیت ممکن قرار می گیرم. اول بهترین حالت نشستن روی زمین را پیدا می کنم، چون نیرو از آنجا، یعنی از زمین می آید، سپس متمرکز می شوم و حالت شکستن را چندین بار، به آهستگی تکرار می کنم. در مورد من، شوتر( لبه دست ) است که به طور عمودی به هدف ضربه می زند.

 

چرا قبل از ضربه زدن چندین بار حالت آن را تکرار میکنی؟

 

برای اینکه ناب ترین حرکت ممکن به دست آید. من تکیه گاه هایم را بررسی می کنم تا نیروی زمین را به طرف خود بکشم. از مرکز ثقل خود و مرکز ثقل جسم آگاهی پیدا می کنم و نقطه ضعف سنگ را هدف قرار می دهم. لمس کردن آن، قبل از ضربه زدن به من اجازه می دهد تکنیک خود را تطابق دهم.

 

ضربه زدن به معنای واقعی کلمه چطور انجام می شود؟

 

در واقع این فقط بازو نیست که ضربه می زند، بلکه حرکت تمام بدن است. به کمک تکیه گاهها، نیرو از زمین، از شکم و از چاکرا می آید و این نیرو به دستی که ضربه می زند منتقل میشود. به همین دلیل تنفس نقش مهمی دارد. قبل از شکستن، به خاطر هیجان روحی، تپش قلب بطور ذاتی افزایش می یابد. بنابراین باید خوب و با آرامش تنفس کنیم تا تپش قلب را پایین آورده و بتوانیم با حداکثر تمرکز وارد عمل شویم.

 

می بینیم که تو خیلی فاصله می گیری …

 

 

در واقع، یک نکته مهم دیگر، فاصله بین دست و شیء است. برای فاصله گرفتن یک چرخش از ران به سمت عقب انجام می دهیم. به کمک حرکت از ران راست که می توانیم سرعت زیادی هم به دست آوریم. در خود لحظه شکستن، باید نفس خود را بیرون دهیم تا انرژی انباشته شده آزاد شود. بیشترین انرژی ممکن را بدست می آوریم و همه بدن را برای ضربه زدن پائین می آوریم. عقیده بر این است که دست باید از میان جسم رد شود. در حقیقت، در مورد تخته، کاملا با دست یا مشت رد می شویم یعنی در واقع دست از ضخامت تخته ها رد می شود.

 

در مورد سنگ چطور؟

 

 

برعکس، در مورد سنگ ضربه را روی یک سندان انجام می دهیم. بنابراین نمی توانیم از میان جسم رد شویم. باید زمان متوقف شدن را محاسبه کنیم. درست بعد از شکستن جسم بدن را به عقب بر میگردانیم در مورد شکستن با لبه دست، می دانیم که مکانی که ضربه می زند خیلی ظریف است. واقعا لبه دست است و نه مشت. انگشتان باید به هم چسبیده باشند. چون در غیر این صورت، امواج ضربه باعث می شود آنها محکم یکی به دیگری برخورد کنند. و این ممکن است منجر به شکستن انگشت ها شود. اگر موفق نشدیم، دوباره شروع می کنیم.

 

آیا عدم موفقیت در شکستن اجسام سخت بد است؟

 

 

خیلی بد است. هم برای دست و هم برای روحیه. باید به سرعت دوباره متمرکز شد و این خیلی دشوار است.

 

فایده شکستن چیست؟

 

اول برای آزمودن تاثیر فنون است، و بعد رابطه ای مستقیم بین شکستن ومبارزه وجود دارد. کسی که در شکستن ماهر است در مبارزه با بدن انسان هم نتایج خوبی بدست خواهد آورد.

 

ماهنامه ورزشی قهرمان/ مرداد 1390