آموزش گام به کام جودو 2

 


هنگامی که کانو، جودو را بنا نهاد، می خواست جودو شیوه ای باشد که برای زندگی هنرجوها در همه جهات منفعت داشته باشد.


جودو

اولاً، جودو عالی ترین شکل تناسب جسمانی است. فرد از طریق تایسو و یا تمرین ها بدن خود را از لحاظ قدرت و انعطاف، قوی می کند. از طریق تمرین مهارت های جودو بدن قوی تر می شود و استقامت قلبی- عروقی افزایش می یابد.

هنرجوی جودو می تواند ذهن خود را با زیرکی متمرکز کرده و سطح بالاتری از تمرکز را کسب نماید. این قابلیت ها نه تنها در تمرین جودو مفید است، بلکه مزایای زیادی برای قابلیت های آموزشی دانش آموز یا موثر بودن بزرگسالان در شغل شان دارد. هنرجو از طریق آموزش ذهن در جودو می آموزد که چگونه تحت فشار خونسردی خود را حفظ کند، و این مزیتی است که همه جودو می آموزد که چگونه تحت فشار خونسردی خود را حفظ کند، و این مزیتی است که همه چیز را از رانندگی گرفته تا امتحان تحت تأثیر خود قرار می دهد و استرس طبیعی بزرگ کردن بچه ها در خانواده و به دست آوردن مخارج زندگی را تغییر می دهد.

آموزش ذهن که در جودو داده می شود، باعث آموزش انعطاف پذیری ذهن نیز می شود که به جودوکار امکان می دهد فکر بازتری داشته باشد و در تمامی جنبه های زندگی با طیب خاطر عمل کند. این ویژگی به خصوص به دلیل آرامشی که ایجاد می کند، با ارزش است که باعث پایین تر رفتن فشار خون شده و از استرس ناشی از فشار خون بالا جلوگیری می کند.

هنگامی که فردی واقعاً پیروی کردن از اصول جودو را به عنوان شیوه زندگی آغاز کند و معمولاً به صورت روزانه تمرین می کند. این برنامه منجر به وضع مختصی از زندگی می شود که تمام جنبه های زندگی فرد از این اصل بهره می برند. دانش آموزان به صورت موثرتری مطالعه می کنند، کارگران کارهای خود را با حوصله بیشتری انجام می دهند و تمام زمینه های زندگی نظم فوق العاده ای می یابد. جودوکار متوجه می شود که هر چیزی نظم و هدفی دارد و این که وقتی مهارت ها به صورت مناسب به کار روند، به صورت موثرتری استفاده می شود.

آخرین امتیاز جودو این است که فرد از طریق جودو می تواند از خود دفاع کند. شایان ذکر است که برای دستیابی به این هدف، جودو باید به عنوان نوعی دفاع شخصی آموخته شود. تعداد زیادی از مربیان عالی جودو هنوز بر این جنبه جودو تأکید می کنند. جودو به عنوان نوعی دفاع شخصی آموزش داده می شود که افرادی با جثه کوچک با این آموزش می توانند در برابر حریف های قوی تر که جثه ای بزرگ تر هم دارند، از خود دفاع کنند

تمام این مسائل منجر به اعتماد به نفس بسیار بیشتری می شود. هنگامی که دانش آموزان نسبت به خود احساس خوبی پیدا کنند، اعتماد به نفس می یابند تا در فعالیت های دیگری نیز شرکت کنند. تعدادی زیادی از افراد خجالتی از طریق تمرین جودو توانایی پیدا می کنند تا از خودشان بیرون بیایند و رابطه خوبی با دیگران برقرار کنند، اهدافی را برای خود تعیین کنند و به موفقیت های بزرگی دست یابند.

جودو

آخرین امتیاز جودو این است که فرد از طریق جودو می تواند از خود دفاع کند. شایان ذکر است که برای دستیابی به این هدف، جودو باید به عنوان نوعی دفاع شخصی آموخته شود. تعداد زیادی از مربیان عالی جودو هنوز بر این جنبه جودو تأکید می کنند. جودو به عنوان نوعی دفاع شخصی آموزش داده می شود که افرادی با جثه کوچک با این آموزش می توانند در برابر حریف های قوی تر که جثه ای بزرگ تر هم دارند، از خود دفاع کنند. اگر چه آموزش جودو شخصی را قوی تر می سازد، اما باعث می شود که مهاجمان به افراد ضعیف آسیب برسانند. هنگامی که فردی آشکارا قوی است، افراد کمی به آن فرد به عنوان قربانی نگاه می کنند. اما در مواقعی که فرد خشن و قوی هیکلی به شخص حمله می کند، مهارت های جودو که بر پایه مقابله کردن با توهین است، به رزمی کار امکان می دهد تا از قدرت مهاجم علیه آن فرد استفاده کند. جودو به عنوان نوعی دفاع شخصی حوزه وسیعی از ضربه با مشت، تغییر پا، لگدها و فن های دفاعی را آموزش می دهد. استفاده از این مهارت ها در ورزش جودو مجاز نیست، اما فرد باید آن ها را برای مهارت دفاع شخصی واقعی بیاموزد. جنبه دیگر جودو به عنوان نوعی دفاع شخصی، استفاده از گرفتن غیرمجاز حریف و قفل کردن در این ورزش غیرقانونی است. جودو به عنوان دفاع شخصی از شیوه هایی از حمله و وارو کردن استفاده می کند که به دلیل صدمه باور نکردنی که چنین حرکت هایی وارد می کند، در ورزش مزایای جودو بی پایان است. هر چه بیشتر فرد تمرین کند، مزیت های بیشتری را از این ورزش مشاهده می کند. جودو تمام جنبه های زندگی فرد را از جمله طول عمر تحت تأثیر قرار می دهد. از این ورزش تعداد زیادی از اساتید جودو به دلیل فواید سلامتی بخش جودو طولانی تر و فعال تر از اطرافیان شان زیسته اند. جودو اگر به صورت مناسب آموخته و تمرین شود، یک فعالیت همیشگی است که فواید فوق العاده ای برای هنرجوهایش دارد.

 

منابع: کتاب آموزش های جودو ، کتاب هنر های رزمی و سایت فدراسیون جودو