در سومین قسمت از آموزش اسکی به مرحله قدم زدن و نیز روش برخواستن پس از افتادن میرسیم.

در زمانی که قصد راه رفتن بر روی برفها را دارید منظور ما البته راه رفتن در یک سطح بدون شیب و راه رفتنی با سرعت معمولی است باید به نکات مهمی توجه داشته باشید. در هنگاه راه رفتن نیاز به استفاده از باتومها نیست و تنها آنها را با دست خود گرفته و دست با پای مخالف به مانند انیمیشن زیر حرکت نماید. در راه رفتن چوب اسکی ها کاملا بر روی برفها کشیده میشوند و هرگز تلاش نکنید به مانند راه رفتن عادی پاهها را از زمین بلند نمائید.

 

 

بالا آوردن پاهها یک روش معمول برای افراد مبتدی است پس اگر میخواهید در پیست اسکی به عنوان یک فرد مبتدی قلمداد نگردید بهتر است به جای بلند کردن پاهها از زمین تنها آن را روی زمین بکشید تا چوبها از پیست یا همان برف پیست اسکی جدا نشوند. لطفا به انیمیشن فوق توجه کنید. برای کسب مهارت در راه رفتان باید ساعتها در پیست به راه رفتن بپردازید. با این کار عضلات و مفاصل شما نیز آماده یک اسکی شاد خواهند شد. توصیه میکنیم بعد از حرکات کششی و برای گرم کردن قبل از شروع اسکی همهیشه به راه رفتن بپردازید. توجه نمائید که در مسابقات راهپیمایی با مسافت طولانی از باتومها نیز استفاده میشود ولی برای شما نیاز نخواهد بود.

 

برخواستن پس از افتادن

این مورد شاید زیاد مهم به نظر نرسد ولی از نظر مربیان خبره با اهمیت تلقی میگردد. در پیش از این باید یادآوری کنیم که سعی کنید در هنگام افتادن شصت شما به صورت نامناسب در برفها فرو نرود و این باعث آسیب های زیادی در شصت ورزشکاران اسکی شده است و تا بدانجا که یک آسیب با همین نام امروزه وجود دارد به نام آسیب شصت اسکی بازان.

 

معمولا افتادنها در اسکی به یک پهلو است و در این صورت شما بایستی با اهرم کردن باتومهای اسکی تنها با یک فشار خود را از زمین بلند کنید. توجه داشته باشید که در هنگام برخواستن لبه های چوب اسکی در همان سمتی که به زمین افتاده اید به صورت مورب باید در روی برفها فرو رفته باشد تا مانع از سر خوردن دوباره روی برفها گردد. باید توجه کنید که با یک دست بالای باتومها را بگیرید و با دست دیگر وسط آنها را و باتومها را به موازات هم و در کنار یکدیگر در برف اهرم کنید تا راحتتر فشار وزن شما را تحمل کند. برای درک بهتر این حرکت به انیمیشن و تصاویر مربوطه توجه نمائید.

 

 getting-up-step1

getting-up-step2

getting-up-step3

getting-up-step4

 

منبع: مجله ورزش

ارائه: شاپور امرالهی