اجرای لیفت های سنگین

 

یکی از روشهای مهمی که به کمک آن میتوانید قدرت جسمی خود را افزایش داده، حجم ماهیچه هایتان را تقویت کرده و حتی از مقدار چربی بدن بکاهید این است که وزنه های سنگین را لیفت کنید.

آیا می دانید لیفت سنگین می تواند توانایی سیستم قلب و عروق خونی شما را بهبود ببخشد؟

طبق تحقیقاتی که در دانشگاه لوییزیانا صورت گرفته پاسخ پرسش فوق، مثبت است. البته زمانی که راجع به لیفت صحبت میکنیم منطورمان نوع خاصی از تمرین با وزنه نیست که شامل حرکات چرخه ای شود و یا شما را ملزم کند که در فاصله بین ست های تمرین یا استراحت نکنید و یا به مدت کوتاهی استراحت کنید. در ضمن تمرین بر اساس تکرارهای زیاد هم مورد نظر ما نیست زیرا همان طوری که می دانید ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام از چنین روش هایی تبعیت می کنند. این تحقیق روی وزنه بردارهایی متمرکز شده بود که قادر بودند تمرین پرس سینه را به کمک وزنه های سنگین اجرا کنند. آنها علاوه بر اینکه از قدرت زیادی برخوردار هستند از بهبود عملکرد سیستم قلب و عروق خونی نیز بهره مند می باشند.همان طورکه می دانید اکثر وزنه بردارها، وزنه های سنگین را طوری لیفت می کنند که تعداد تکرارها را کاهش داده و در فاصله بین ست ها نیز مدت زیادی استراحت کنند. در نتیجه زمانی که در می یابیم عملکرد سیستم قلبی عروقی آنها بهتر از ورزشکاران سایر رشته های ورزشی است، خیلی تعجب می کنیم.

Power Test

تست قدرت :

محققین لوییزیانا، خصوصیات فیزیولوژیک 27 وزنه بردار را ثبت کردند و قبل از هر چیز ارتفاع قد، وزن، درصد چربی، قدرت حداکثر یک تکرار، توان جسمی، میزان مصرف حداکثر اکسیژن ( حداکثر VO2 جهت تعیین سلامت قلب و عروق خونی) این ورزشکاران را اندازه گرفتند. این تحقیق نشان داد که وزنه بردارها ( حتی آنهایی که از اجرای تمرینات تقویتی قلب سرباز می زنند) هم مثل سایر ورزشکاران رشته استقامتی، همان مقدار حداکثر VO2 را مصرف می کردند که این مسئله جای تعجب زیادی داشت.

 

 

 

اولین ماهنامه تخصصی پرورش اندام سال ششم- شماره 64-