عوامل موثر در مسابقات تنیس

 

عوامل زیادی در پیروزی در مسابقه وجود دارند که اگر آنها را در بازیها اعمال کنیم مطمئنا موفق خواهیم شد.

سه عامل اساسی موثر عبارتند از :

 

 •  محیط

 •  حریف

 •  بازیکن

 

هر یک از این عوامل خود می تواند به جنبه های مختلفی تقسیم شود.

 

عوامل موثر در مسابقات تنیس

 

امروزه مربیان برای اینکه بتوانند به نحو موثری تکنیک ها را بهبود بخشند، به درک عمیقی از بیومکانیک نیاز دارند. بیومکانیک عبارت است از مبحث حرکات انسان ، با تشخیص موثرترین الگوی حرکتی لازم برای تولید ضربه. می توان بهره وری حرکات بازیکن را تحلیل نموده و تشخیص داد که چگونه می تواند بهتر عمل کند.

 

تعادل:

تعادل عبارت است از قابلیت حفظ موقعیت بدون تغییر، چه از لحاظ ایستایی و چه از لحاظ حرکتی . از آنجا که تنیس یک ورزش همراه با حرکات مداوم است، به تعادل دینامیک نیاز دارد. لازم است مربی رعایت خط محور عمودی را از سوی بازیکن مشاهده کند.

 

انرژی حرکتی :

قانون حرکت می گوید یک جسم در ثبات یا حرکت باقی میماند مگر اینکه تحت تاثیر یک نیروی بیرونی قرار گیرد. یعنی مقاومت جسم در مقابل به حرکت درآمدن یا از حرکت ایستادن . مثلا یک بازیکن تنیس چگونه از یک موقعیت ایستاده در یک نقطه به سرعت حرکت می کند. حرکت را کند می کند یا سریعا جهت خود را تعویض می نماید. وقتی بازیکن در حالت آماده قرار دارد بدن و راکتش بی حرکتند یعنی مقداری انرژی در خود ذخیره دارند تا بتواند بر مقاومت در مقابل حرکت فائق آیند.

 

نیروی متضاد و مقابل یکدیگر :

برای هر عملی یک عکس العمل در جهت معکوس و به همان میزان وجود دارد. ما با فشار دادن پا بر روی زمین شروع به حرکت و ضربه زدن می کنیم. زمین نیز همان نیرو را بر ما منعکس می کند و همین نیرو و عکس العمل زمین است که مبنای حرکت انفجاری اولیه قرار می گیرد.

 

نیروی خطی یا لحظه ای :

این نیرویی است که جسم در حال حرکت ایجاد می کند. در واقع معادل جرم حرکتی هر جسم است. این نیرو بر دو نوع است . خطی که در راستای یک خط راست قرار دارد و زاویه ای  یا گردشی که به آن چرخش نیز می گویند. نیروی خطی، عبارت است از انتقال وزن بدن در مسیر ارسال توپ و به جلو. نیروی چرخشی از طریق چرخش بدن از روی کمر ایجاد می شود.

 

انرژی الاستیک :

انرژی که به دلیل کشیده شدن ماهیچه ها در بدن بوجود می آید انرژی الاستیک است. وقتی ماهیچه ها کشیده می شوند انرژی در خود ذخیره می کنند که باعث می شود درست مثل کش کشیده شوند.

 

زنجیر هماهنگی :

واژه هایی نظیر زمان بندی و ریتم ( ضرب آهنگ ) مرتب از سوی مربیان مورد استفاده قرار میگیرد ولی این واژه ها به چه معنایی است و چگونه می توان رعایت و نحوه استفاده از این کیفیت ها را در مکانیک ضربه زدن به بازیکن آموخت؟ پاسخ در ایجاد هماهنگی میان اعضای بدن است .زنجیر هماهنگی شامل بخش هایی از بدن است که نظیر زنجیری از بخش هاست که در آن نیرو تولید شده توسط یک حلقه زنجیر یا یک عضو بدن به سایر حلقه ها منتقل می شود. هماهنگی یا زمان بندی مناسب این حلقه ها باعث می شود که این حلقه ها بتوانند نیرو را به نحو موثری منتقل کنند.

زنجیره هماهنگی مبنای اصلی بهترین تکنیک است که وقتی عمل می کند:

 • نیرو به حداکثر می رسد.
 • کنترل بیشتر می شود
 • خستگی به تعویق می افتد
 • از آسیب جلوگیری می شود.

بکارگیری عملی بیومکامیک :

بخش های مختلف هر ضربه با اصول بیو مکانیک ارتباط دارند بگونه ای که به درک بهتر نحوه آماده شدن برای حرکات سوئینگ به عقب، سوئینگ به جلو تماس و فائو تروو کمک میکند.

آمادگی و سوئینگ (تاب) به عقب

آمادگی و سوئینگ ( تاب ) رو به عقب ( حرکت رو به توپ )

آمادگی و سوئینگ ( تاب) رو به جلو

لحظه تماس

فالو تروو ( ادامه حرکت راکت )

 

برخی از مهمترین کاربردهای بیومکانیک در تنیس

 

 

از اصول بیو مکانیک برای درک بهتر تکنیک های موثر و تشخیص اشکالات و تصحیح آنها استفاده کنید.

در تنیس تعادل در حرکت ضروری است. بازیکن باید بیاموزد که سر و بالاتنه باید در هنگام زدن ضربه ثابت باشد. آغاز همه ضربه ها با خم کردن زانوان و وارد آوردن فشار به زمین همراه است بنابراین بازیکن باید بیاموزد که زانوان خود را به نحو موثری خم کند.

برای افزایش قدرت ضربات زمینی، در طی آماده شدن برای زدن ضربه آرنج ها باید نزدیک بدن باقی بمانند.

به منظور حداکثر ساختن قدرت، بهبود کنترل به تاخیر انداختن بروز خستگی و جلوگیری از بروز آسیب، بازیکن باید به استفاده موثر از زنجیره هماهنگی توجه داشته باشد و ..

 

نمودار زیست آهنگ در تنیس

 

 

برای هماهنگ نمودن فعالیت های روزانه با توانایی های جسمی، روحی و ذهنی خود باید از نمودار زیست آهنگ Biorhythm  استفاده نمود.

نمودار زیست آهنگ Biorhythm  چیست؟ آیا تا به حال متوجه نوسانات روحی و جسمی خود شده اید؟ تغییرات در میزان بنیه و توانایی در انجام فعالیت های روزمره مانند پرداختن به ورزش و شرکت در میهمانی ها، احساس سلامت یا کسالت، نحوه برخورد با مشکلات و حتی نظم فکری شما و یا لحظات بحرانی زندگی که از لحاظ انرژی حیاتی در بدترین و آسیب پذیرترین شرایط قرار دارید همه این افت و خیزها در سه چرخه متناوب به نام های 1- جسمی 2- حسی 3- ذهنی خلاصه می شوند که مجموعه آنها زیست آهنگ ( بیوریتم ) شما را تشکیل می دهند. بیوریتم بر این ایده استوار است که این چرخه های سه گانه در بدن افراد بر اساس ساعت درونی و بیولوژیکی عمل می کنند و هرچه چرخه بر اساس موج سینوسی با دوره های متفاوت در حال گردش است که نقطه شروع همه آنها روز تولد هر فرد است.

دوره هر چرخه متناوب به شرح ذیل است :

 • دوره چرخه جسمی ( physical ) هر 23 روز یک بار تکرار می شود.
 • دوره چرخی حسی ( Emotional ) هر 28 روز یک بار تکرار می شود.
 • دوره چرخه ذهنی ( Intellectual ) هر 33 روز یک بار تکرار می شود.

حال با توجه به مطالب فوق نکاتی راجع به هر یک از چرخه های نمودار بیوریتم به شرح ذیل ارائه می شود

 

چرخه جسمی یا فیزیکی

 • ناحیه مثبت
 • نقطه بحرانی

 

چرخه حسی

 • ناحیه مثبت
 • ناحیه منفی
 • نقطه بحرانی

 

چرخه ذهنی

 • ناحیه مثبت
 • ناحیه منفی
 • نقطه بحران

 

تاریخچه کشف بیوریتم

تاریخ کشف این پدیده علمی به سال های 1897 تا 1912 میلادی باز می گردد. در آن زمان دکتر هرمان سوبودا استاد روانشناس دانشگاه وین ( اتریش ) در تحقیقات خود متوجه شد که حالت جسمی و احساسی بیماران او به صورت چرخه ای و پریودی است . وی با ثبت دوره های بیماری و سکته قلبی و توهمات بیماران خود متوجه شد که چرخه یا سیکل تکرار اوج و نزول انرژی فیزیکی و جسمی افراد هر 23 روز تکرار می شود و چرخه شارژ و دشارژ انرژی احساسی افراد هر 28 روز یک بار تکرار می شود.

همزمان با او و بدون اطلاع وی در برلین هم دکتر ویلهلم فلیس پزشک و دوست نزدیک روانشناس بزرگ زیگموند فروید این چرخه های 23 و 28 روزه را با فروید در میان گذاشت که ضمن تایید نظریه وی روی افراد مختلفی آزمایش شد. بعد از آنها فردی به نام پروفسور آلفرد تلتچه که استاد علوم مهندسی بود متوجه شد که قدرت استدلال و توانایی ذهنی شاگردانش همیشه یکسان نیست و از یک سیکل 33 روزه تبعیت می کند. این دوره ها نه تنها در مورد شاگردان ضعیف و متوسط اتفاق می افتاد بلکه در مورد دانشجویان قوی و مستعد هم همین اتفاق رخ می دهد وهوش و هوشیاری آنها نیز یک الگوی ریتمیک 33 روزه را دنبال می کرد . به عبارت دیگر قابلیت افراد برای جذب و تفسیر ایده های جدید و توانمندی های ذهنی آنها در یک سیکل 33 روزه تکرار می شود.

بعد از کشف این پدیده در جسم و روح و ذهن انسان تحقیقات زیادی در المان ، ژاپن و ایالات متحده صورت گرفته که نتایج آن در مقالات علمی متعددی درج و اثبات شده است از طرف دیگر هم باید یادآوری شود که نظریه شارژ و دشارژ متناوب باتری های انرژی درون روح و جسم یک نظریه جدید نیست و از زمان های بسیار دور پر و خالی شدن متناوب و دوره های انرژی طبیعت یک امر بدیهی و جا افتاده محسوب می شود. نظریه ئین و یانگ در فلسفه های چینی و ژاپنی نیز به روشنی بیانگر وجود همین پدیده است. بیوریتم فقط شکل ریاضی شده و قانونمند این پدیده است.

 

دانش ورزش/ نیمه اول دی 1385