از قدیم الایام ورزشکاران رزمی به دنبال حقایق بوده و هستند، حقیقتی که در مبارزه نهفته است، حقیقتی که در مبارزه کارساز است. اساتید این هنر مبارزینی هستند که به چگونگی کاربرد هنر خود در میدان مبارزه آگاهی دارند. امروزه، رزمی کاران تلاش می کنند تا سخت آموزش ببینند و خود را با مبارزه واقعی در هر شرایطی آماده نمایند.

من در طول نزدیک به چهار دهه تجربه، آموزش، تمرین و تحقیق در هنرهای رزمی به این نتیجه رسیدم که اساتید واقعی به دنبال حقیقت بودند و سبک های خود را با روش های مفید و با ارزش پیش می بردند.

 

حقیقت مبارزه در هنرهای رزمی

 

هنر آنها برای مبارزه طراحی شده و با اصول آموزش حقیقی شکل گرفته بود. این اصول را می توان به هفت گونه تشریح نمود:

(آرامش) ـ هزاران سال است که اساتید هنرهای رزمی چینی طرفدار آرامش برای رسیدن به عملکرد بالا هستند. آؤامش عضلات، سرعت و تحرک را افزایش می دهد و آؤامش ذهن باعث افزایش آگاهی و هشیاری خواهد بود. برای آموزش موفقیت آمیز می باید ذهن و بدن را طوری تنظیم نمایید که تنش را بیرون ریخته و با اراده شما هماهنگ گردند. (تغییر ریتم) ـ یک هنرجوی رزمی به منظور دستیابی به حقیقت مبارزه می باید خود را در قید الگوهای پیشبینی شده رفتاری قرار ندهد و خویشتن را سازگار با شرایط و محیطی نماید که برای او به وجود آمده است. در این حالت است که او می تواند در مقابل اعمال حریف مقابل عکس العملهای مناسب و مطلوبی نشان دهد. (فریب حریف) ـ مهارت یافتن در بر هم زدن تمرکز حریف و اغفال او یکی از عناصر اصلی در حقیقت مبارزه می باشد. بخاطر دارم که یکی از اساتید چینی بزرگ من به نام منگ خویی فونگ (دارنده دان 9) مدام در تمرینات مبارزه ای به من یاد می داد که با تغییر جهات مختلف و انجام فنون اغفالی تمرکز حریف را از بین ببرم تا در نهایت دفاعش را برهم بریزم. این حرکات می باید به سادگی و غیر قابل پیشبینی بودن انجام شوند. مثلاً شما ضربه دستی را نشان دهید ولی با حرکت پا کار را تمام کنید. (برهم زدن تعادل حریف) ـ فراگیری اصول پرتاب یا برهم زدن تعادل حریف نیز یکی دیگر از شاخص های مهم مبارزه ای هستند که اگر بتوانید تعادل حریف را برهم زده و یا او را به زمین بزنید، به مزیت بزرگی دست پیدا خواهید کرد که می توانید بلافاصله با دستیابی به نقاط کور حریف وی را مغلوب سازید. این کار بیشتر به تیزهوشی و تجربه شما بستگی دارد که چگونه بتوانید با استفاده از قوای ذهنی و تجربی خود تعادل حریف را برهم زنید. (سرعت اندیشه) ـ وقتی که یاد گرفتید که چگونه مبارزه کنید دیگر هنگام مبارزه وقت را تلف نکرده و از آنجایی که اندیشه سریع تر از بدن حرکت می نماید، می توانید کلیه حرکات خود را یکی پس از دیگری با تمرکز کامل بر روی هدف وارد نمائید. برای دستیابی به این سطح از تخصص، آموزش باید منظم و تمرینات می باید هماهنگ باشند. (توان فنی) ـ آگاهی از فن یک موضوع است و توانایی استفاده از آن چیز دیگری است، توان فنی شما را برای کاربرد مهارتتان در مبارزه کمک می نماید. (قوه ابتکار) ـ یک مبارز می باید ذهنی شاداب و خلاق داشته باشد تا بتواند در کلیه امور خود از جمله هنر مبارزه ابتکار عمل را به دست گرفته و از اصول و فنون تجربی خود به خوبی استفاده نماید. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که یک مبارز خوب حداقل می باید از این هفت اصل بهره مند باشد تا بتواند حقیقت مبارزه در هنرهای رزمی را مورد نمایش گذارد.

 

ماهنامه ورزشی قهرمان 74 / آبان 89