نام اصلی: Evolution Pilates
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.elika.it
آموزش پیلاتس پیشرفته

نام اصلی: Evolution Pilates
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.elika.it
آموزش پیلاتس پیشرفته

از تکنیک پیلاتس الهام گرفته، این تمرینات بسیاری را برای یک تمرین شدید، محرک و متنوع ارائه می‌دهد.

تکامل اصلی است که پیشرفت و حرکات پیشنهادی را مشخص می‌کند؛ ایمنی ویژگی است که با آن ایجاد شده‌اند.

این برنامه با شدت و کنترل مشخص شده و چالش حرکتی و فیزیکی ایده‌آلی را برای افراد ماهر ارائه می‌دهد. تمرینات توصیه شده نوآوری واقعی در زمینه خلاقیت، یکتایی، و تضمین نتایج زیبایی را نشان می‌دهند.


Orginal Description:


Drawing inspiration from the Pilates technique, this workout offers numerous exercises aimed at intense, stimulating, and varied training.

Evolution is the imperative that characterizes the progression and proposed movements; safety is the characteristic with which they have been created.

This program is characterized by intensity and control and represents an ideal motor and physical challenge for experienced practitioners. The recommended exercises represent a true innovation in terms of creativity, uniqueness, and a guarantee of aesthetic results.