نام اصلی: Spinervals Cycling 3.0 - Soffer - O - Rama
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.spinervals.com
آموزش دوچرخه سواری – کورسی – تحمل تمرینات با شدت زیاد – مربی تروی جکوبسون

سری محصولات Spinervals یک مجموعه از DVDهای تمرین دوچرخه‌سواری است که به طراحی جلسات آموزشی با شدت بالا (HIIT) برای دوچرخه‌سواران با سطوح مختلف توان فیزیکی می‌پردازد. این تمرینات توسط مربی و دوچرخه‌سوار حرفه‌ای سابق تروی جیکوبسون ارائه می‌شوند. DVDهای Spinervals به خاطر برنامه‌های تمرینی چالشی و موثرشان شناخته می‌شوند که به بهبود فیتنس قلبی، قدرت و عملکرد کلی دوچرخه‌سواری می‌پردازند.

هر DVD در سری Spinervals معمولاً بر روی یک جنبه خاص از فیتنس دوچرخه‌سواری تمرکز دارد، مانند تحمل، سرعت، قدرت یا صعود تپه. تمرینات اغلب شامل تمرینات با شدت متناوب هستند، جایی که دوچرخه‌سواران بین دوره‌های تلاش شدید و استراحت سوییچ می‌کنند. استفاده از تمرینات متناوب به عنوان یک راه کار کارآمد برای افزایش فیتنس قلبی و افزایش توان بدن برای مقابله با تلاش‌های شدید فیزیکی شناخته شده است.

سری Spinervals برای دوچرخه‌سواران با سطوح تجربه مختلف مناسب است، زیرا تمرینات می‌توانند به سطوح فیتنس فردی سازگار شوند. این DVDها اغلب دارای راهنمایی‌ها و گرافیک‌های نمایشی در صفحه نمایش هستند تا شرکت‌کنندگان را در طول جلسات تمرین هدایت کنند و ممکن است شامل موسیقی یا نکات انگیزشی برای حفظ انگیزه دوچرخه‌سواران باشند.

مهم است که توجه داشته باشید که جزئیات هر DVD از سری Spinervals ممکن است متغیر باشد، زیرا عناوین مختلفی در این سری وجود دارد که هرکدام تجربه تمرینی منحصر به فردی ارائه می‌دهند. این سری جلب توجه دوچرخه‌سوارانی کرده است که به دنبال برنامه‌های تمرینی ساختار یافته و چالشی هستند تا رژیم‌های دوچرخه‌سواری درونی یا خارجی خود را تقویت کنند.


Orginal Description:


The Spinervals series is a collection of cycling workout DVDs designed to provide high-intensity interval training (HIIT) sessions for cyclists of various fitness levels. These workouts are led by coach and former professional cyclist Troy Jacobson. The Spinervals DVDs are known for their challenging and effective training programs that aim to improve cardiovascular fitness, strength, and overall cycling performance.

Each DVD in the Spinervals series typically focuses on a specific aspect of cycling fitness, such as endurance, speed, power, or hill climbing. The workouts often involve interval training, where riders alternate between periods of intense effort and recovery. The use of intervals is known to be an efficient way to boost cardiovascular fitness and increase the body’s ability to handle intense physical exertion.

The Spinervals series is suitable for cyclists of different experience levels, as the workouts can be adapted to individual fitness levels. The DVDs often feature on-screen prompts and graphics to guide participants through the training sessions, and they may include music or motivational cues to keep riders engaged.

It’s important to note that the specifics of each Spinervals DVD may vary, as there are different titles within the series, each offering a unique workout experience. The series has gained popularity among cyclists looking for structured and challenging training programs to supplement their indoor or outdoor cycling routines.