نام اصلی: Secrets of Pro Disc Freestyle DVD With Dave & Z - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.dtworld.com
آموزش و تکنیکهای ورزش فریزبی – بازی با دیسک – مربیان دیو و زی – بخش اول

نام اصلی: Secrets of Pro Disc Freestyle DVD With Dave & Z - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.dtworld.com
آموزش و تکنیکهای ورزش فریزبی – بازی با دیسک – مربیان دیو و زی – بخش اول

ویدیو فری‌استایل از قهرمانان دیو لوئیس و جان “زد” ویاند، برای مبتدیان و بازیکنان حرفه‌ای. حاوی پرتاب‌ها، گرفت‌وگوش‌ها تا مهارت‌های پیشرفته برای “نیل دیلی” است. مدت زمان: 50 دقیقه، محتوا: پرتاب‌ها، گرفت‌وگوش‌ها، هواپرتاب‌ها، چرخش، لغزش، پاشاندن، نیل دیلی و دستبندها، راهنماها و تکان‌ها و حرکات دیگر.


Orginal Description:


Freestyle DVD from the champions Dave Lewis & John “Z” Weyand for beginners and advanced players. Shows trick-catches, throws up to advanced skills for the nail delay. Time: 50 minutes Content: throws catches air brushing rolling tipping & kicking nail delay cuffs, guides & bumps, moves