نام اصلی: Advanced Ski Lesson 5 - Part 1 Commitment and Softening
سال تولید: 2011
دوره آموزشی اسکی آلپاین پیشرفته – درس ۵ – بخش ۱ – تعهد و نرمی

اگر سطح آموزشی ویدئوهای آموزش اسکی مقدماتی و متوسط برای شما ابتدایی بود پس حتما این مجموعه برایتان مناسبتر خواهد بود .