نام اصلی: Intermediate Lesson 43 Line Choice
سال تولید: 2011
دوره آموزشی اسکی آلپاین متوسط – درس ۴ – بخش ۳ – انتخاب خط مسیر

این ویدئو نیز در تکمیل ویدئوی قبلی و آموزش های اسکی آلپاین را در سطح متوسط ارائه نموده است.