نام اصلی: Futsal Made in Brazil: Coaching Futsal Tactics Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.howtoplaysoccer.com
مربیگری تاکتیک‌ها و تمرینات فوتسال – تمرینات اصلی

نام اصلی: Futsal Made in Brazil: Coaching Futsal Tactics Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.howtoplaysoccer.com
مربیگری تاکتیک‌ها و تمرینات فوتسال – تمرینات اصلی

این ویدیو تاکتیک‌های دفاعی فوتسال را پوشش می‌دهد، همچنین دفاع فردی به فردی و دفاع منطقه‌ای، همچنین تاکتیک‌ها و بازی‌های حمله برای فوتسال.


Orginal Description:


This DVD covers defensive tactics, both man-to-man and zonal defending, as well as offensive tactics and plays for Futsal.