نام اصلی: Master Wong System Tai Chi Combat 1
زبان فیلم: --
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش تائی چی رزمی – توسط استاد وونگ – قسمت 1

نام اصلی: Master Wong System Tai Chi Combat 1
زبان فیلم: --
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش تائی چی رزمی – توسط استاد وونگ – قسمت 1

مایکل وانگ تای چی کامبت قسمت 1

تای چی یک هنر رزمی باستانی است که امروزه با صلح، سلامتی و آرامش در ارتباط است. با این حال، این ابتدا به عنوان یک شکل قدرتمند از مبارزه بر اساس یک درک عمیق که در طول نسل‌ها توسعه یافته بود، ایجاد شد.

این ویدو شما را از هر دو سبک یانگ و چن تای چی می‌گذراند. شما نه تنها به شیوه‌نامه‌ها گام به گام هدایت می‌شوید بلکه سپس نشان داده می‌شود چگونه حرکات را در ناحیه مبارزه نزدیک اعمال کنید. تای چی کامبت با تولید قدرت و سرعت عظیم، یک ابزار ویرانگر و قوی است که برای یادگیری برای هر هنرمند رزمی ارزش زمان دارد.

تای چی کامبت مایکل وانگ یک هنر مبارزه بسیار موثر است. یاد بگیرید چگونه افراد را از اتاق به اتاق پرتاب کنید، آن‌ها را از زمین بلند کنید یا با آسانی آن‌ها را به زمین بزنید در حالی که توانایی استفاده از تمام بدن خود را به کمال برسانید و دقت، تعادل و زیبایی را به دست آورید.


Orginal Description:


Michael Wong Tai Chi Combat Vol 1

Tai Chi is an ancient martial art, today associated with peace, health and relaxation. However it was created originally as a powerful form of fighting based on a deep understanding that was developed over generations.

This DVD will take you through both the Yang and Chen styles of Tai Chi. You are given not only a step-by-step guide to the forms but are then shown how to apply the movements in the close quarter combat zone. Generating immense power and speed Combat Tai Chi is a destructive and potent weapon well worth the time to learn for any Martial Artist.

Master Wong’s Combat Tai Chi is a highly effective fighting art. Learn how to flick people across a room, lift them off the floor or put them to the ground with ease as you perfect the ability to use your entire body, achieving precision, balance and grace.