نام اصلی: Futsal Made in Brazil: Coaching Futsal Skills & Techniques
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.howtoplaysoccer.com
آموزش مهارتها و تکنیکها در فوتسال

نام اصلی: Futsal Made in Brazil: Coaching Futsal Skills & Techniques
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.howtoplaysoccer.com
آموزش مهارتها و تکنیکها در فوتسال

این ویدیو مهارت‌های فنی اساسی فوتسال را آموزش می‌دهد، که شامل مهارت‌های پاس دادن، دریافت توپ، دریافت توپ، شوت زدن، هدینگ، شکستن حریف و اصول اساسی دفاع است.


Orginal Description:


This DVD teaches the important technical skills of Futsal, including Passing, Receiving, Dribbling, Shooting, Heading, Beating an Opponent and Basic Fundamentals of Defense.