نام اصلی: Nike SPARQ Advanced Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.store.nike.com
افزایش سرعت ، قدرت و چابکی – مربی مت جیمز

نام اصلی: Nike SPARQ Advanced Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.store.nike.com
افزایش سرعت ، قدرت و چابکی – مربی مت جیمز

SPARQ, Inc. یک شرکت آموزش عملکردی است که در سال 2004 تأسیس شده و مقر آن در پورتلند، اورگن، قرار دارد. این شرکت خدمات آزمون و آموزش را برای ورزشکاران پرشور از طریق رسانه‌ها و تجربیات محلی فراهم می‌کند. امتیاز SPARQ، که توسط بسیاری به عنوان “SAT از ورزشگری” اشاره شده است، یک روش مختصر برای ارزیابی توانایی ورزشی و کارکردی است. آزمون‌ها از طریق رویدادهای SPARQ و Nike و توسط مربیان معتبر SPARQ در سراسر ایالات متحده قابل دسترسی است. SPARQ در چهار سال گذشته بیش از 200،000 ورزشکار را در مقاطع مختلف از دبیرستان، دانشگاه و حرفه‌ایان آزمایش کرده است. این شرکت در رویدادهای ProDays مربوط به دانشگاه‌های Southern California (USC)، Texas، Ohio State و LSU از فناوری‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری آزمایش‌ها استفاده کرده است. امتیاز SPARQ همچنین عنصر مهمی در ارزیابی توانمندی ورزشکاران در مسابقات محبوب شبکه ESPN به نام “The Contender” بوده است. آموزش SPARQ به عنوان یک آموزش دینامیک ورزشی تعریف شده است که سرعت، قدرت و توان انفجاری ورزشکاران را توسعه می‌دهد.


Orginal Description:


Founded in 2004, SPARQ, Inc. is a performance training company based in Portland, Oregon, that provides testing and training services for passionate athletes through media and grass roots experiences. The SPARQ Rating, referred to by many as “The SAT of Athleticism”, is a proprietary method for evaluating athletic and functional ability. Testing is available through SPARQ and Nike events and through SPARQ certified trainers throughout the United States. SPARQ has tested over 200,000 athletes in high school, college and professional ranks in the past four years. SPARQ has implemented testing and measurement technologies at the 2006 USC and 2007 USC, Texas, Ohio State and LSU ProDays. The SPARQ Rating was also a central element in assessing the athleticism of the competitors in ESPN’s hit series, “The Contender.” SPARQ Training is defined as dynamic athletic training that develops the speed, power and explosive ability of athletes.