نام اصلی: Parisi School Ultimate Speed Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.speedtrainingstore.com
تمرینات جهت افزایش سرعت در کلیه ورزشها

نام اصلی: Parisi School Ultimate Speed Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.speedtrainingstore.com
تمرینات جهت افزایش سرعت در کلیه ورزشها

من بیل پاریسی هستم و بنیان‌گذار و مالک مدرسه سرعت پاریسی. با افتخار این سری ویدئو را معرفی می‌کنم تا به شما کمک کند که به عنوان یک مربی یا ورزشکار اهداف خود را دست‌یابی کنید. تیم من و من خودم در طول ۱۵ سال گذشته تحقیقات و مطالعات آن‌ها را انجام داده‌ایم و هزاران کتاب و ویدئو را بررسی کرده‌ایم تا شما نیازی به این کار نداشته باشید. ارتش من از بیش از ۱۰۰ حرفه‌ای در این فرآیند نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. موفقیت برنامه ما واقعاً نتیجه‌ای از کارکنان من و علاقه آن‌ها به کمک به بچه‌ها در بهبود زندگی‌شان است. مدرسه سرعت پاریسی منبع شما برای دسترسی به آخرین و جدیدترین منابع ویدئویی است.


Orginal Description:


my name is Bill Parisi and I’m the founder and owner of the Parisi speed school I’m proud to introduce this video series to help you achieve your goals as a coach or athlete my team and I have spent the last 15 years studying and researching thousands of books and videos so you don’t have to my army of over 100 professionals have been instrumental in this process the success of our program is truly a tribute to my staff and their passion to help kids improve their lives the free Sea speed school is your resource for cutting-edge