نام اصلی: Parisi Strength Training for Speed Importance of Year Round Speed Work
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.parisitrainingstore.com
تقویت عضلات بازیکنان برای سرعت – اهمیت کار سرعتی طی تمام فصول – مربی مارتین رونی