نام اصلی: Jillian Michaels 30 Day Shred
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.hoistfitness.com
کاهش وزن در ۳۰ روز – جیلیان میشلز

نام اصلی: Jillian Michaels 30 Day Shred
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.hoistfitness.com
کاهش وزن در ۳۰ روز – جیلیان میشلز

آماده شوید برای بهترین بدن زندگی شما.
جیلیان مایکلز، سخت‌ترین مربی تلویزیون، اما متعهد به دست‌یافتن به نتایج بزرگ است. به عنوان مربی شخصی شما، جیلیان شما را از طریق سیستم انحصاری 3-2-1 اینتروال خود هدایت می‌کند که قدرت، کاردیو و شکستن کالری‌ها را برای یک 30 روزه شدیداً متناسب انجام می‌دهد. این دی‌وی‌دی شامل سه تمرین کامل 20 دقیقه‌ای است که با سطح شدت پیشرفت می‌کند. با سطح 1 شروع کنید و در عرض کمتر از زمان به سطح 3 پیشرفت کنید – در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بدنی لاغر و ماهیچه‌ای دست پیدا خواهید کرد.

هر تمرین 20 دقیقه‌ای شامل:

یک 2 دقیقه آماده‌سازی
سه مدار 6 دقیقه‌ای با استفاده از سیستم 3-2-1 اینتروال جیلیان:
3 دقیقه قدرت
2 دقیقه کاردیو
1 دقیقه شکم
یک 2 دقیقه خنک‌کننده
شما به دست‌های آویزان و یک فرش احتیاج خواهید داشت اگر روی سطح سختی ورزش می‌کنید.


Orginal Description:


GET BEADY FOR THEBEST BODY OFYOUR LIFE.
Jillian Michaels is TV’s toughest trainer, but she is committed to getting big results. As your own personal trainer, Jillian will guide you through her exclusive3-2-1 Interval System that combines strength, cardio and to blast through calories for a dramatic 30 DAY SHRED. The DVD includes three complete 20-minute workouts which progress by level of intensity. Start with Level 1 and advance through Level 3-in no time you’ll achieve a lean, shredded body.

EACH 20-MINUTE WORKOUT CONTAINS

– One 2-Minute Warm-Up
-Three 6-Minute Circuits Featuring Jillian’s 3-2-1 Interval System:
3 Minutes of Strength
2 Minutes of Cardio
1 Minute of Abs
-One 2-Minute Cool Down

You will need hand weights and a mat if exercising on a hard surface.