نام اصلی: Shotkan Karate Katas - heian shodan
سال تولید:
آموزش کاتاهای شوتوکان کاراته – کاتای هیان شودان