مجموعه کامل آموزش کیوکوشین کاراته نام اصلی: Kyokushin Karate The Compelete Video Series - Zenshu Kihon Special - Part 3
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
مجموعه کامل آموزش کیوکوشین کاراته – قسمت 3

مجموعه کامل آموزش کیوکوشین کاراته

نام اصلی: Kyokushin Karate The Compelete Video Series - Zenshu Kihon Special - Part 3
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
مجموعه کامل آموزش کیوکوشین کاراته – قسمت 3

این ویدیو یک ترکیب از محتوای آموزشی لازم از “Kihon Special” است که به عنوان اوج مواد آموزشی هنر کاراته گروه کیوکوشین (Kyokushin Karate) به دو قسمت در VHS منتشر شده است، با افزودن آموزش جدید می‌باشد! علاوه بر آموزش مهربانانه و با دقت از شوکی ماتسوی، این DVD شامل سخنرانی‌های هیتوشی کیاما و سرمربیان دیگر از تیم ملی ژاپن نیز می‌شود.


Orginal Description:


This DVD is a compilation of the necessary instructional content from “Kihon Special,” which has been released in two volumes on VHS as the pinnacle of Kyokushin Karate instructional materials, with the addition of new instruction! In addition to the kind and detailed instruction by Shokei Matsui, the DVD includes lectures by Hitoshi Kiyama and other coaches from the Japan National Team.