نام اصلی: Table Tennis : Basic Exercises in -Table Tennis Training
زبان فیلم: فارسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.tibhar.de
آموزش و تمرینات مقدماتی تنیس روی میز

نام اصلی: Table Tennis : Basic Exercises in -Table Tennis Training
زبان فیلم: فارسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.tibhar.de
آموزش و تمرینات مقدماتی تنیس روی میز