نام اصلی: Table Tennis : Many Balls Training
زبان فیلم: فارسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.tibhar.de
آموزش و تمرینات تنیس روی میز با توپهای زیاد – دوبله فارسی

نام اصلی: Table Tennis : Many Balls Training
زبان فیلم: فارسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.tibhar.de
آموزش و تمرینات تنیس روی میز با توپهای زیاد – دوبله فارسی