نام اصلی: Master Wong - Wing Chun: 116 Wooden Dummy - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش وینگ چون – ۱۱۶ فرم حرکتی آدمک چوبی – استاد وونگ – بخش 1

نام اصلی: Master Wong - Wing Chun: 116 Wooden Dummy - Vol 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش وینگ چون – ۱۱۶ فرم حرکتی آدمک چوبی – استاد وونگ – بخش 1

آدمک چوبی ابزار آموزشی بی‌نظیری در Wing Chun است که به شما کمک می‌کند تا قدرت، سرعت، دقت و تمرینات خود را افزایش دهید. با استفاده از این ویدیوی اختصاصی برای کمک به تمرینات خود، به زودی نتایج مثبت آموزش دمی چوبی را خواهید دید.

با استفاده از حرکات سه فرم Wing Chun، روال 116 حرکت دمی اولین گام در تمرینات زمان واقعی است. درباره قرارگیری بدن، تعادل و انتقال وزن، و همچنین نقاط مختلف برای چسباندن و ضرب کردن هدف خود بیاموزید.

همچنین مرحله بعدی در استفاده از Wing Chun، زمانی است که تکنیک‌های دمی چوبی به واقعیت و مواقع واقعی منتقل می‌شوند. پس از تمرین بر روی دمی، این تمرین به دلیل دریافت تمرینات، قابلیت انجام سریع‌تر و قوی‌تر را دارد.

ویدیو توسط مستر وانگ به شما زنده معرفی شده است و شما را در 3 ساعت فیلم آموزشی، قدم به قدم هدایت می‌کند. این از آخرین تکنولوژی‌های فیلم‌برداری استفاده می‌کند تا حرکات و دستورالعمل‌های واضح و مختصری را در هر دو فرم و تکنیک‌های مربوط به دمی چوبی به شما ارائه دهد.

ویدیو به طور خاص برای کمک به تمرینات Wing Chun شما طراحی شده است و شما را به سطح بالاتری از مهارت هدایت می‌کند.


Orginal Description:


The wooden dummy is the ultimate in Wing Chun training aids, helping you to increase power, speed, accuracy and conditioning. Using this exclusive DVD to aid your practice, you will soon see the benefits of wooden dummy training.

Utilising movements from all three Wing Chun forms, the 116 dummy movement routine is the first step in putting your forms into real time practice. Learn about body positioning, balance and weight transfer, as well as different areas to stick to and strike your target.

Also included is the next stage in Wing Chun application, where the wooden dummy techniques are transferred into real time and real life situations. After practicing on the dummy, this training can be done harder and faster as a result of the conditioning received.

The DVD is presented live by Master Wong, taking you through 3 hours of training footage, one step at a time. It uses the latest in film technology to bring you clear, concise movements and instruction in both the forms and techniques surrounding the wooden dummy.

The DVD is specifically designed to aid your Wing Chun training and progress you to a higher level.