نام اصلی: Randy Williams Wing Chun Gung Fu-Combat Drills Part 1,2 - Basic Blocks and Traps
زبان فیلم: www.everythingwingchun.com
سال تولید: 1992
کمپانی سازنده: www.everythingwingchun.com
آموزش وینگ چون گونگ فو – اصول مبارزه – استاد رندی ویلیامز

نام اصلی: Randy Williams Wing Chun Gung Fu-Combat Drills Part 1,2 - Basic Blocks and Traps
زبان فیلم: www.everythingwingchun.com
سال تولید: 1992
کمپانی سازنده: www.everythingwingchun.com
آموزش وینگ چون گونگ فو – اصول مبارزه – استاد رندی ویلیامز

سریزده تمرین تقویت بازو با رتبه پنج ستاره

تمرین سویو کوئن (پنجره دست با دست) برای مهار ضربات مشت

تمرین‌های مستقیم ضربه: چهار نوع انجام شده به سه روش

تمرین ادغام ضربات مستقیم: وارد کردن حرکات شکست‌دهنده‌ی آرنج به تمرین

تمرین حمله و دفاع یوت فوک یی ین/یانگ

تمرین پوک سائو: تسریع و زیره‌کشی در بلوک و گیرافت

تمرین انگوی کون سائو: توانایی ادغام قدرت از حریف و بازگرداندن آن به او

تمرین لوپ/کاو سائو: توانایی گرفتن و کنترل بازوی حریف از داخل یا خارج بدون از دست دادن تماس

تمرین هیون سائو: حساسیت در باز کردن خط پایین و دفاع از آن هنگام حمله

هنگامی که استیون سیگال، فیل کالینز یا اریک کلپتون به حفاظت از خود نیاز داشتند، به مربی وینگ چون رندی ویلیامز، یکی از متخصصان برجسته جهان در خوددفاع، تماس می‌گرفتند. ویلیامز که مدارسی در سنگاپور و لس آنجلس دارد، از سن ۱۳ سالگی تحت آموزش جورج یائو قرار گرفت و آموزش خود را در این سیستم تحت مربی معروف جهان، آگوستین فونگ، تکمیل کرد.


Orginal Description:


Five-star arm toughening drill
Kuen Siu Kuen (fist parries fist) punch interception drill
Straight punch drills: four variations done three ways
Join locking straight punch drills: inserting elbow braking moves into drill
Yut Fook Yee Yin/Yang attack and defense drill
Pock Sau drill develops quickness and dexterity in blocking and trapping
Ngoy Kwun Sau drill develops the ability to borrow power from the opponent and turn it back on him
Lop/Kau Sau drill develops the ability to grab and control the opponent’s arm from the inside or outside without losing contact
Heun Sau drill develops sensitivity in opening the low line and defending that line when attacked

When Steven Seagal, Phil Collins, or Eric Clapton needed bodyguard protection, they called Wing Chun master Randy Williams, one of the world’s foremost experts on self-defense Williams, who operates schools in Singapore and Los Angeles, began training at the age of 13 under George Yau and completed his instruction in the system under world-renown master Augustine Fong.