نام اصلی: Wing Chun Kung Fu Series - Chum Kiu (The Combat Bridge) - Vol 3,4
زبان فیلم: چینی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.martialartsmart.com
مجموعه کونگ فو وینگ چون – چوم کیو (پل نبرد) – قسمت 3 و 4

نام اصلی: Wing Chun Kung Fu Series - Chum Kiu (The Combat Bridge) - Vol 3,4
زبان فیلم: چینی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.martialartsmart.com
مجموعه کونگ فو وینگ چون – چوم کیو (پل نبرد) – قسمت 3 و 4

این ویدیو ترکیبی از ویدئوهای مربوط به سری Wing Chun می‌باشد، که شامل قسمت 3 با عنوان “چوم کیو (پل نبرد)” و قسمت 4 با عنوان “تمرینات و کاربردهای چوم کیو (پل نبرد)” می‌شود.

سری Wing Chun قسمت 3 – چوم کیو (پل نبرد):
این ویدئو، قسمت سوم از مجموعه ویدئوهای ارائه شده توسط موزه وینگ چون در مورد سیستم ییپ من می‌باشد و بر اساس دو ویدئو قبلی ساخته شده است و شما را به سطح میانی آموزش می‌برد. مجموعه چوم کیو تکنیک‌ها و حرکات جدیدی ارائه می‌دهد و به شما یاد می‌دهد چگونه از طریق واحد بدن، قدرت را از تمام جهات تولید کنید. این مجموعه به بررسی حرکات و تکنیک‌ها، فرم‌ها و مکانیک بدن، ویژگی‌ها، مفاهیم و تاکتیک‌ها، و کاربردهای معرفی شده در مجموعه سیو نیم تائو با افزودن بعد جابه‌جایی می‌پردازد. اطلاعات به چندین فرمت در طول ویدئو ارائه شده است، از جمله تک، نمایش با همراه، و کاربرد، که به شما فرصت می‌دهد تا سادگی، مستقیمیت و کارآمدی این خط وینگ چون را ببینید.

سری Wing Chun قسمت 4 – تمرینات و کاربردهای چوم کیو (پل نبرد):
این ویدئوی چهارم بر روی فرمت نشان‌داده‌شده در سه ویدئوی قبلی ساخته شده است و این بار تمرینات و تمرینات سطح چی ساو را برای دانش‌آموزان چوم کیو ارائه می‌دهد. این تمرینات و تمرینات به صورت مستقیم به مجموعه چوم کیو مرتبط هستند و مکانیک بدن را تقویت کرده و عنصر حرکت و تعادل دینامیکی را در همه جهات معرفی می‌کنند. مواردی مانند Luk Sau، Jip Sau، Jau Sau، Teui Mah و Don Da از طریق حرکات و تکنیک‌ها، فرم‌ها و مکانیک بدن، ویژگی‌ها، مفاهیم و تاکتیک‌ها، و کاربردها پوشش داده می‌شوند. با تسلط به این تمرینات و تمرینات، دانش‌آموز دست‌ها و بدن خود را به حالت خودکار قرار می‌دهد تا به طور خودجوش و صحیح به تغییرات موقعیت پاسخ دهد. ییپ من یکبار گفته بود که اگر یک دانش‌آموز بعد از به دست آوردن مهارت‌های سیو نیم تائو و چوم کیو هرگز در یک نبرد شکست بخورد، خودش را از سقف اتحادیه کارگران رستوران پرت می‌کند. او هرگز نیاز به اجرای این وعده نداشت به دلیل آموزش عالی در این خط وینگ چون.


Orginal Description:


This DVD is the combination of Wing Chun video series vol. 3 Chum Kiu (The Combat Bridge) & vol.4 Chum Kiu (The Combat Bridge) Training Exercises & Applications.

Wing Chun Series Vol 3 – Chum Kiu (The Combat Bridge).
This third video in a series of videos presented by the Ving Tsun Museum on the Yip Man system, builds on the two previous tapes, bringing you into the intermediate level of training. The Chum Kiu set introduces footwork and movement through body unity, teaching you how to generate power through all directions – up/down, twisting left/right, and stepping forward/backward/sideways. It examines the motions and techniques, forms and body mechanics, attributes, concepts and tactics, and applications introduced in the Siu Nim Tau set with the added dimension of movement. The information is presented in several formats throughout the video – solo, partner demonstration, and application – giving you a chance to see the simplicity, directness, and efficiency of this Wing Chun lineage.

Wing Chun Series Vol 4 – Chum Kiu (The Combat Bridge) Training Exercises & Applications.
This fourth video builds on the format demonstrated in the three tapes, this time presenting the Chi Sau level of exercises and drills for the Chum Kiu student. These exercises and drills directly relate to the Chum Kiu set, reinforcing body mechanics and introducing the element of stepping and dynamic balance in all directions. Luk Sau, Jip Sau, Jau Sau, Teui Mah, and Don Da are covered through motions and techniques, forms and body mechanics, attributes, concepts and tactics, and applications. By having skill in these exercises and drills, the student is training his hands and body to be on auto-pilot to react spontaneously and correctly to changing situations. Yip Man once said that if a student, having attained the skills of Siu Nim Tau and Chum Kiu, ever lost a fight, he would throw himself off the roof of the Restaurant Workers Union. He never had to make good on that promise due to the excellent training provided in this lineage of Wing Chun.