نام اصلی: Master Wong - Wing Chun: Sil Lim Tao - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش وینگ چون – سیل لیم تائو – استاد وونگ – بخش 1

وینگ چون به عنوان یکی از سریع‌ترین سبک‌های جهان شناخته می‌شود. این سبک دارای یک سرعت و مستقیمی در اقدامات است که دشوار است با آن رقابت کرد. این برای دفاع شخصی ایده‌آل است یا به عنوان نقطه شروع برای مطالعه بیشتر در هنرهای رزمی. وینگ چون هم چالش‌انگیز و هم پاداش‌بخش است و می‌تواند در هر مکان تمرین شود.

این دی‌وی‌دی شما را از طریق اولین فرم، “سیل لیم تائو”، به کاربرد آن در وضعیت‌های واقعی و اسپارینگ (تمرین‌های واقعی) هدایت می‌کند. از تکنیک‌های سریع و سخت استفاده می‌کند که شما را برای دنیای واقعی آماده می‌کند و به شما یاد می‌دهد چگونه با نیروهای جنگی برخورد کنید.

از این دی‌وی‌دی خواهید آموخت چگونه قدم برداشته، لگد زدن، پاشنه زدن و چگونگی اعمال همه تکنیک‌های فردی از اولین فرم باشد. این به شما درکی از حرکت‌های پایه وینگ چون و چگونگی استفاده واقعی از آن در برابر شخص دیگری می‌دهد.

این دی‌وی‌دی از ارائه زنده به جای دوبله صوتی استفاده می‌کند تا یادگیری مؤثر را حداکثر کند. مستر وانگ شما را گام به گام و حرکت به حرکت هدایت می‌کند. با 3 ساعت فیلم آموزشی، این دی‌وی‌دی به شما یک پایه جامع از سیل لیم تائو خواهد داد.

سرانجام، آموزش در هنر بسیار مورد تقاضا وینگ چون برای همه قابل دسترس است.


Orginal Description:


Wing Chun is widely recognized as one of the fastest fighting styles in the world. It has a speed and directness of action that is difficult to match. It is ideal for self defense, or as a starting point for a further study of Martial Arts. Wing Chun is both challenging and rewarding and can be practiced anywhere.

This DVD will take you through the first form, ‘Sil Lim Tao’, to its application in real situations and sparring. Using fast, hard techniques that will prepare you for the real world and teach you how to deal with the forces of combat.

You will learn from this DVD how to step, punch, kick and how to apply all the individual techniques from the first form. Giving you an understanding of basic Wing Chun movement, and how it is actually used against another person.

This DVD uses live presenting rather than voice-over to maximize effective learning. Master Wong guides you along step by step and move by move. With 3 hours of training footage, this DVD will give you a comprehensive foundation of Sil Lim Tao.

Finally, training in the highly sought after art of Wing Chun is available to everyone.