نام اصلی: Exercise Index Bench Press
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.elitefts.com
آموزش و تمرینات پاورلیفتینگ – پرس سینه

نام اصلی: Exercise Index Bench Press
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.elitefts.com
آموزش و تمرینات پاورلیفتینگ – پرس سینه