نام اصلی: Starting Strength: Basic Barbell Training - The Bench Press
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.aasgaardco.com
آموزش کامل رشته های پاورلیفتینگ – پرس سینه

نام اصلی: Starting Strength: Basic Barbell Training - The Bench Press
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.aasgaardco.com
آموزش کامل رشته های پاورلیفتینگ – پرس سینه

کتاب Starting Strength: Basic Barbell Training اولین کتاب این ژانر است که دستورات دقیقی را درباره پنج حرکت اصلی با شی میهمانی (باربل) فراهم می‌کند. این ویدیو همراه با کتاب است و با نشان دادن تکنیک صحیح برای اجرای اسکوات، پرس، پرس سینه، ددلیفت و پاور کلین توسط ورزشکاران تحت هدایت مارک ریپتو تاثیر افزوده به کتاب می‌کند. شاهد اجرای صحیح ترین حرکات با شی هستید، همراه با اصلاح مشکلات رایج در یادگیری آن‌ها.

تولید شده در محل:
Wichita Falls Athletic Club/CrossFit Wichita Falls

مربی – مارک ریپتو

تولید شده توسط شرکت Aasgaard
مارک ریپتو
لان کیلگور، دکترای فلسفه
استف بردفورد، دکترای فلسفه

تولید ویدیو توسط Keeton Productions
ویرایش ویدیو توسط جو ایستون برای Keeton Productions

کارگردانی توسط مارک ریپتو
موسیقی توسط 420 Blues

طراحی DVD و جاکت توسط لان کیلگور

“افراد قوی سخت‌تر کشته می‌شوند از افراد ضعیف و به طور کلی مفیدتر هستند”


Orginal Description:


The first book of its kind, Starting Strength: Basic Barbell Training provides detailed instruction in the five basic barbell exercises. This companion video adds to the impact of the book by demonstrating the correct technique for the squat, press, bench press, deadlift, andpower clean as performed by athletes under the direction of Mark Rippetoe. See the most important barbell exercises correctly executed, along with corrections of the most common problems encountered in learning them.

Filmed on location
Wichita Falls Athletic Club/CrossFit Wichita Falls

Coach – Mark Rippetoe

Produced by the Aasgaard Company
Mark Rippetoe
Lon Kilgore, PhD
Stef Bradford, PhD

Video Production by Keeton Productions
Video Editing by Joe Easton for Keeton Productions

Directed by Mark Rippetoe
Music by 420 Blues

DVD and Jacket Design by Lon Kilgore
“Strong people are harder to kill than weak people, and more useful in general”