نام اصلی: The Cast of Redemption 2004 - Ronnie Coleman
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.mocvideo.com
افتادن در مسیر فنا – تمرینات رونی کولمن

نام اصلی: The Cast of Redemption 2004 - Ronnie Coleman
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.mocvideo.com
افتادن در مسیر فنا – تمرینات رونی کولمن

تصویربرداری شده در ماه اوت ۲۰۰۳ در فصل خارج از فصلش. در حال آماده‌سازی برای مسابقات آقای المپیا ۲۰۰۳ IFBB. این دی‌وی‌دی شامل چهار روز تمرین او، که تمام قسمت‌های بدن را پوشش می‌دهد، می‌شود. برخی از تمرینات وحشتناک، به سبک رونی معمول. “وزن سبک بچه!!” 160 پوند فشار دمبل شانه، 800 پوند اسکوات، ۲,۲۵۰+ پوند فشار پا، 495 پوند فشار زیرزیرها، 75 پوند کرل‌های جایگزین و بیشتر! 310 پوند اضافه وزن جسمانی و تمرینات شدید خارج از فصل!

این آقای المپیا رانی کولمن است که همه ما دوست داریم او را مشاهده کنیم – در تمرین و تمرین سخت. این ویدئو نشان می‌دهد که او برای المپیای ۲۰۰۳ آماده می‌شود، زمانی که وارد مسابقه شد بزرگتر، سخت‌تر و برشتر از هر زمان دیگری که دیده بودیم.

این ویدئوی نمادین درباره رانی، یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین دی‌وی‌دی‌های آموزش تمرین تمام دوران است. وزن‌هایی که در باشگاه بلند می‌شود، واقعاً شگفت‌انگیز است.

محتویات بخش ۱:
روز ۱
شانه‌ها و ساق‌ها
وعده‌های غذایی
کاردیو
روز ۲
پاها
وعده‌های غذایی
کاردیو
ماساژ بافت عمیق


Orginal Description:


Filmed August 2003 in his off-season. Preparing for the 2003 IFBB Mr. Olympia contest. This dvd includes four days of his workouts, covering every bodypart. Some CRAZY lifts, in the usual Ronnie style. “Light Weight BABY!!” 160 lb Dumbbell shoulder presses, 800 lbs Squats, 2,250+ lbs Leg Presses, 495 lbs Bench Presses, 75 lbs Alternate Curls and more!! 310 lbs massive off-seasib bodyweight and workouts!
This is Mr. Olympia Ronnie Coleman how we all love to see him – training and training hard. It showcases his campaign for the 2003 Olympia, when he came in bigger, harder and more ripped than we have ever seen him before.

An iconic video on Ronnie which has been one of the most popular and biggest selling training feature DVDs of all time. The weights that are lifted in the gym are truly amazing.

Part 1 Contents:
Day 1
Shoulders & calves
Meals
Cardio
Day 2
Legs
Meals
Cardio
Deep tissue massage