نام اصلی: Super Abs Beginning by Steve Sokol's
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.amazon.com
تمرینات جهت ۶ تکه نمودن عضلات شکم با استیو سوکلز – مقدماتی

نام اصلی: Super Abs Beginning by Steve Sokol's
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.amazon.com
تمرینات جهت ۶ تکه نمودن عضلات شکم با استیو سوکلز – مقدماتی

استیو بیشتر از هر کس دیگری در تاریخ جهان تمرینات شکمی را اجرا کرده است. (راهنمای گینس جهانی را ببینید). از استیو در یک روند کوتاه اما کشندهٔ تمرین شکمی پیروی کنید که مطمئناً می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکم شما را قوی‌تر کند (مطمئناً می‌تواند شکم شما را فریاد براند!). تمرینات پیشرفته با استفاده از انواع تجهیزات. عضلات و کارکردهای آنها را بیاموزید. یاد بگیرید چرا هسته بدن شما احتمالاً مهم‌ترین بخش بدن شماست که باید قوی باشد. افسانه‌ها و حقایق درباره آموزش شکمی. چگونه چربی بدن را از دست بدهیم. چگونه جرم عضلانی بدن را بیافزاییم. تکنیک‌های پیشرفته تمرین.

درباره مربی استیو سوکول
“اصلی‌ترین مرد فیت جهان” است (راهنمای گینس جهانی). استیو دارای بیش از ۳۰ رکورد فیتنس جهانی است که شامل ۵۲,۰۰۳ اسیت-آپ در ۳۲ ساعت و ۱۷ دقیقه، ۳۰,۰۰۰ جکینگ جک در ۷ و نیم ساعت، ۱۳,۰۱۳ لیفت پا در ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه، ۱,۰۰۰ اسیت-آپ با وزن ۴۵ پوند بر روی سینه در ۳۹ دقیقه، ۵,۴۲۸ کرانچ در یک ساعت در روز تولد ۴۷ سالگی او می‌شود. استیو دارای مدرک کارشناسی ارشد در فیزیولوژی ورزشی است و در حال حاضر مشاور فیتنس و مدیر دو باشگاه سلامت در سواحل غربی است.


Orginal Description:


Steve has performed more abdominal exercise than anyone in the history of the world. (See Guinness Book of World Records). Follow Steve on a brief but killer abdominal routine that is certain to make your mid-section stronger in the shortest amount of time, (certain to make your mid-section scream!). Advanced exercises using a variety of apparatus . Learn the muscles and their functions. Learn why the core of your body is probably the most important part of your body to keep strong. Myths and truths about abdominal training. How to lose body fat. How to gain muscle mass. Advanced training techniques.

About the Actor
Steve Sokol is the “Original World’s Fittest Man,” (Guinness Book of World Records). Steve is the holder of over 30 world fitness records including 52,003 sit-ups in 32 hrs – 17 min., 30,000 jumping jacks in 7 ½ hrs, 13,013 leg lifts in 5 hours – 45 min., 1000 sit-ups with a 45 lb pound weight on chest in 39 min., 5,428 crunches in an hour on his 47th birthday. Steve holds a Master’s Degree in Exercise Physiology and is currently a fitness consultant and Director for two West Coast health clubs.