نام اصلی: Complete Taekwondo Kicking by Sang H. Kim
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.playwell.co.uk
آموزش کامل تکنیکهای پا در تکواندو

نام اصلی: Complete Taekwondo Kicking by Sang H. Kim
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.playwell.co.uk
آموزش کامل تکنیکهای پا در تکواندو

The Complete Kicking DVD شامل سیستم کامل حرکات پاهای تکواندو از مبتدی تا دانشجوی کاراته مشکل و حتی بیشتر می‌شود. هر حرکت به تفصیل توضیح داده شده و سپس بر روی یک هدف، در برابر یک هم‌تمرین و با حرکات پا متنوع نشان داده می‌شود.

این ویدیو یک منبع عالی برای دانشجویان همه سبک‌ها است که می‌خواهند دایره حرکات پاهای خود را گسترش دهند. این ویدیو در یک قالب آسان برای استفاده فهرست شده است، بنابراین می‌توانید مستقیماً به مجموعه حرکاتی که می‌خواهید روی آن کار کنید بروید، بدون این که نیاز به جلو یا عقب جستن داشته باشید. شما بیش از ۴۰ حرکت تکواندو از جمله خواهید آموخت:

لگد جلو
لگد کناری
لگد چرخشی
لگد بالا بردن
لگد هاکس
لگد نیم‌ماه
لگد کرسنت داخلی
لگد کرسنت خارجی
لگدهای پرشی
لگدهای چرخشی
لگدهای پرشی
لگدهای دوتایی
لگدهای سه‌تایی
لگدهای پرشی چرخشی

موارد اضافی ویدیو: شامل برنامه‌های کوتاه در مورد تقویت، کشش، آرامش، مدیتیشن، استراتژی اسپارینگ و نکات آموزشی برای حرکات پا.


Orginal Description:


The Complete Kicking DVD contains the complete system of taekwondo kicks from beginner to black belt and beyond. Each kick is explained in detail then demonstrated on a target, against a partner and with varied footwork.

This DVD is an excellent resource for students of all styles who want to expand their kicking repertoire. Indexed in an easy to use format so you can jump right to the set of kicks you want to work on without fast forwarding or rewinding. You’ll learn more than 40 taekwondo kicks including:

Front kick
Side kick
Roundhouse kick
Raising kick
Ax kick
Inside crescent kick
Outside crescent kick
Jumping Kicks
Spinning kicks
Hopping kicks
Double kicks
Triple kicks
Jumping Spinning kicks

DVD BONUS MATERIAL: Includes short programs on conditioning, stretching, relaxation, meditation, sparring strategy and training tips for kicking.

DVD DETAILS:

Language: English
Rating: Not rated but suitable for students of all ages
Run Time: 90 minutes
Skill Level: Beginner to Advanced