نام اصلی: Le Taekwondo Coups De Pied Et Techniques De Combat Ipod
زبان فیلم: انگليسي
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.independanceprod.com
آموزش و روش مبارزه در تکواندو

نام اصلی: Le Taekwondo Coups De Pied Et Techniques De Combat Ipod
زبان فیلم: انگليسي
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.independanceprod.com
آموزش و روش مبارزه در تکواندو

تکواندو یک هنر رزمی کره‌ای است که به ویژگی استفاده از لگ زدن مشغول است. این هنر رزمی در المپیک در سال ۲۰۰۰ شناخته شد. هوانگ نگی، یک قهرمان بین‌المللی سابق، که به دلیل مهارت فنی و روحیه مبارزه‌اش شناخته شده است، جنبه‌های اساسی تکواندوی مبارزه را مورد بحث قرار می‌دهد: دامنه، بلوک، حرکت، اجتناب، ضربه، پاسخ به ضربه، کانتر، خروج دست به دست، حیله، ترکیبات با هدف و با همتاها، لگ زدن، ضربه… تکنیک‌ها و نکات هوانگ نگی به افراد تازه‌کار تکواندو مختصر نمی‌شود، بلکه برای علاقه‌مندانی است که تصمیم به نمایش پیشرفت در راه مبارزه دارند.


Orginal Description:


Taekwondo is a Korean martial art whose specificity is the use of kicks. It was admitted by the Olympics in 2000. Hoang NGHI, a former international champion, known for his technical expertise and for his fighting spirit, discusses the essential aspects of Fighting Taekwondo: range, block, moving, dodge, strike, strike back, counter, hand to hand exit, feint, combinations with target and with partners, punches, kicks… Techniques and advice of Hoang NGHI are aimed at Taekwondo initiates, but also at practitioners willing to show perseverance in the way of the fight.