نام اصلی: Strength Ball Training By Lorne Goldenberg & Peter Twist
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.humankinetics.com
تمرینات قدرتی با توپ بدنسازی – مربی لورن گولدنبرگ و پیتر توئیست

نام اصلی: Strength Ball Training By Lorne Goldenberg & Peter Twist
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.humankinetics.com
تمرینات قدرتی با توپ بدنسازی – مربی لورن گولدنبرگ و پیتر توئیست

با استفاده از تمرینات مدیسین بال و توپ پایدار موجود در “Strength Ball Training”، قدرت، توان، هماهنگی، تعادل و پایداری مرکزی را تقویت کنید. این تمرینات توسط ورزشکاران حرفه‌ای، متخصصان تناسب اندام و کارشناسان قدرت و تقویت ترجیح داده شده‌اند. این تمرینات برنامه ریزی شده به صورت سیستم لینک شده بدن را تمرین می‌کنند تا به جای هدف‌گذاری عضلات در انفراد، به تمرکز بر روی سیستم متصل شده بدن بپردازند. تمرینات با هسته شروع می‌شوند، جایی که بیشتر حرکات شروع می‌شوند، و سپس به لبه‌ها می‌روند، قدرت و تعادل را در تمام گروه‌های عضلانی اصلی و عضلات حمایتی ترکیب می‌کنند. و DVD همراه نشان می‌دهد چگونه تمرینات پیچیده و پیشرفته‌تر را اجرا کنید. “Strength Ball Training” همچنین شامل برنامه نمونه 16 هفته با آرایه عالی از چالش‌های قدرت، انعطاف‌پذیری و تعادل است که ممکن است همچنین برای طراحی برنامه خود برای تمرین با توپ قدرت استفاده شود.

لورن گلدنبرگ بازیکنان حرفه‌ای را به عنوان یک مربی قدرت و تقویت همکاری می‌کند. او در سراسر جهان درباره تمرینات توپ پایدار و ادغام برنامه‌ها سخنرانی می‌کند. او برای مجله تقویت و استقامت NSCA، Ironman، Physical و Journal of Hockey Conditioning and Player Development نوشته است، که همچنین مالک آن است. پیتر توئیست هم‌ویراحسابی Journal of Hockey Conditioning and Player Development و نویسنده کتاب “Complete Conditioning for Ice Hockey” است. او به عنوان یک سخنران مهم در کنفرانس‌ها، سمینارها و کلینیک‌های مربوط به موضوعاتی چون مربیگری، تقویت اندام، بازسازی آسیب و تغذیه شرکت کرده است.


Orginal Description:


Develop strength, power, coordination, balance, and core stability using the medicine ball and stability ball exercises included in “Strength Ball Training”. Preferred by elite athletes, fitness experts, and strength and conditioning specialists, these exercises train the body as a linked system rather than targeting muscles in isolation. Exercises start with the core, where most movements are initiated, and then move out to the periphery, combining strength and balance in all the major muscle groups and the supporting muscles. And the enclosed companion DVD shows you how to perform the most complex and advanced exercises. “Strength Ball Training” also includes a sample 16-week program with an excellent array of strength, flexibility, and balance challenges that may also be customized to design your own strength ball program.

About Coach:
Lorne Goldenberg works with professional athletes as a strength and conditioning coach. He lectures internationally on stability ball exercises and programme integration. He has written for the NSCA Journal of Strength and Conditioning, Ironman, Physical and the Journal of Hockey Conditioning and Player Development, which he also owns. Peter Twist is the co-editor of the Journal of Hockey Conditioning and Player Development and author of Complete Conditioning for Ice Hockey. He is a frequent guest lecturer at international conferences, seminars and coaching clinics on topics such as coaching, conditioning, injury rehabilitation and nutrition.