نام اصلی: Tracie Long Training Fitness
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.tracielongtraining.com
تمرینات با توپ بدنسازی و دمبل – مربی سوزی هریس

نام اصلی: Tracie Long Training Fitness
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.tracielongtraining.com
تمرینات با توپ بدنسازی و دمبل – مربی سوزی هریس

با استفاده از توپ پایدار، کل بدن را از درون به بیرون به تقویت بپردازید. با استفاده از این تجهیزات چندمنظوره، 30 درصد بیشتر از تمرینات قدرتی سنتی کالری سوزانده می‌شود.

تمرینات قدرتی آشنا با “پیدا کردن مرکز خود” به تازگی و دوباره جذاب می‌شوند. با آموزش در این محیط ناپایدار، می‌توان به یک مرکز قوی، صاف و عملی دست یافت.

با روش منحصر به فرد آموزشی تریسی لانگ، نه تنها قامت خود را بهبود بخشیده، بلکه پویایی و قدرت خود را نیز ارتقا دهید. با طریقه منحصر به فرد تربیت تریسی لانگ، به سوی فیزیک جدید خود پیش بروید.


Orginal Description:


Firm the entire body from the inside out by using the most versatile piece of equipment, the stability ball. Burn 30% more calories than traditional strength training.

Familiar strength training exercises become new and < fun again with "Finding Your Core". A strong, flat and functional core can be accomplished with training in this unstable environment.

Improve posture and strength while you have a ball with the unique Tracie Long Training method. Learn, burn and firm your way to your new TLT physique.