نام اصلی: Gunnar Peterson's Core Secrets : Accelerated Core Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.videofitness.com
آموزش تمرینات با توپ بدنسازی – مربی گانر پترسون

آموزش شگفت‌انگیز تقویت مرکزی، شما را به مسیر سریع تر برای داشتن بدنی قوی، لاغر و جذاب می‌اندازد. گانار پترسون با استفاده از تکنیک 1-2-3 مرکزی، یک تمرین فشرده ارائه می‌دهد که به تقویت و چالش دادن کل بدن کمک می‌کند. در 45 دقیقه، شکم خود را تنگ کنید، بازوهایتان را سفت کنید، پاهایتان را تقویت کنید. گانار فرم صحیح را توضیح می‌دهد و شما را طول مرحله ورزشی مشوق می‌کند.


Orginal Description:


Core Secrets Accelerated Core Training puts you on the fast track to a strong, lean, sexy body. Using Gunnar Peterson’s 1-2-3 Core technique. Gunnar delivers an intensive workout that will help work and challenge your entire body. Tighten your abs, firm your arms, stengthen your legs – all in a 45-minute session. Gunnar explains proper form and keeps you motivatd throughout the workout.