نام اصلی: Squash Training
سال تولید: 2001
آموزش اسکواش مالزیایی