نام اصلی: Jonathon Power Exposed Deep and Wide
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.jpsquash.com
قدرت جاناتان – عمیق و گسترده در اسکوآش

نام اصلی: Jonathon Power Exposed Deep and Wide
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.jpsquash.com
قدرت جاناتان – عمیق و گسترده در اسکوآش

Jonathon Power Exposed، ویدیوی آموزشی اسکوآش
مجموعه ۱۲۰ دقیقه تمرین، بازی مسابقه، تربیت و ویژگی‌های ویژه است که حاوی توضیحات جاناتان در طول آن است.

ایده‌آل برای بازیکنان اسکواشی که می‌خواهند بازی خود را بهبود بخشند.


Orginal Description:


Jonathon Power Exposed, Instructional DVD

A two-DVD set Jam packed with over 120 minutes of drills, matchplay, training and special features, with commentary from Jonathon throughout.

Ideal for squash players looking to improve their game. The DVD would make a great present.