نام اصلی: Kickboxing Training Advanced Kickboxing Techniques
سال تولید: 2011
تمرینات کیک بوکسینگ: تکنیک های پیشرفته کیک بوکسینگ

تنها راه برای پیشرفت در کیک بوکسینگ آموزش دوره های پیشرفته تمرینی است.
مربی Rocky Browning به شما برای یادگیری تمرینات ویژه کمک خواهد کرد.