نام اصلی: Skate Roll - Vol 1
سال تولید:
حرکات نمایشی و تمرینات اسکیت رول – قسمت 1