نام اصلی: Back Walkover Drills Gymnastics Lessons
سال تولید: 2013
آموزش تکنیکهای ژیمناستیک – تمرینات والک آور پشت

در ویدیو های آموزشی تکنیک های ژیمناستیک سعی بسیاری شده که این تمرینات کاملا بصورت عملی آموزش داده شوند تا هم برای مربیان و هم برای مبتدیان قابل استفاده باشد.
آموزشهای موجوددر این فیلم عبارتند از:

آموزش تمرینات روی زمین در ژیمناستیک
آموزش رشته چوب موازنه
آموزش حرکات خرک
آموزش رشته پارالل ناهمسطح
آموزش رشته میله پارالل