نام اصلی: Aqua Fitness 1 Introduccin
سال تولید: 2013
تمرینات تناسب اندام در استخر – آشنایی با تناسب اندام در آب

در این فیلم خانم مربی ورونیکا گونزالس به آموزش و بررسی فواید ورزش در آب پرداخته است .